دوشنبه|07 خرداد 1397|12 رمضان 1439|28 May 2018
زمان انتشار: 1395/07/27 - 08:33 |

حجت الاسلام و المسلمين قاضي عسكر:

رفتارها و سخنان نابجا براي شيعيان درجهان مشكل ساز مي شود

نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت با ذكرنمونه هايي كه بيانگر فتنه اي عظيم عليه تشيع است، سنگرداران عزاداري حسيني را به دفاع از حريم و عزاداري حسين بن علي (ع) فراخواند.
به گزارش خبرنگارپايگاه اطلاع رساني حج، حجت الاسلام والمسلمين سيد علي قاضي عسكردرجمع كاركنان بعثه مقام معظم رهبري وسازمان حج وزيارت عزاداري هاي مردم كشورمان درمناطق مختلف وشيعيان خارج ازكشور را دردهه محرم بسيارباشكوه توصيف كرد وگفت: پيروان سيداشهداء نشان دادند كه واقعا دراين مسير ثابت قدم و استوارهستند.

وي با ابرازتاسف از اينكه عده اي دراين ايام ازسرجهالت و يا عامدانه به برخي حركت هاي غلط دست زدند، افزود: اين حركت ها وجهه شيعه را در دنيا خدشه دارمي كند و اميدواريم كه ازاين كارها درست بردارند.

نماينده ولي فقيه درامورحج وزيارت اسناد و مداركي را كه اين روزها درشبكه هاي مجازي منتشر و اطلاع رساني مي شود، بيانگر تدارك فتنه اي عظيم براي بد نام كردن شيعه دانست و اضافه كرد: افرادي كه به قمه زدن وامثال اين كارها مبادرت مي ورزند نمي توان گفت كه حتما نادانند. بسياري از اين كارها عامدانه است، مخصوصا در دوره اي كه اطلاع رساني لحظه اي شده واز اين برنامه ها سوء استفاده مي شود.

وي با تاكيد براينكه نبايد اشعاري همراه با غلو درعزاداري ها مطرح شود، اظهار داشت: اين موارد حقيقتا جاي تامل دارد ومداحان و سخنوران ما بايد به طور جدي دراينگونه گفته ها واشعارتجديد نظر كنند تا از آنها عليه شيعه سوء استفاده نشود.

وي تصريح كرد: اين گونه رفتارها و سخنان نابجا مي تواند براي شيعيان درسطح جهان مشكل ساز شود.

حجت الاسلام والمسلمين قاضي عسكردرادامه از بكاربردن برخي تعابير درباره ائمه انتقاد كرد و افزود: گاهي مواردي كه با هيچ منطقي قابل توجيه نيست مطرح مي شود و يا اشعاري را مي خوانند كه قطعاشرك آلود ونادرست است ونتيجه آن جزلطمه وارد ساختن به حيثيت تشيع چيزديگري نيست.

نماينده ولي فقيه با تبيين فلسفه عزاداري افزود: عزاداري براي احياي دين و توسعه معرفت ديني درميان مردم است و در روايات، پيشينه عزاداري مربوط به ائمه نيزهمين را به ما مي آموزد.

وي نحوه عزاداري درزمان ائمه و اشعاركميت اسدي ها و دعبل خزائي ها را يادآور شد واضافه كرد: اين شعرا ديوان شعر دارند وافراد مي توانند به اين ديوان ها مراجعه كنند و دريابند كه در گذشته چگونه و با چه محتوايي شعر مي خواندند.

نماينده ولي فقيه با اشاره به اينكه صرف تشكيل جلسات عزاداري هدف نيست ، گفت: در روايت آمده است تجلسون و تتحدثون ، سپس امام مي فرمايند اين جلسات را تشكيل دهيد و امر ما را احيا كنيد احياي امرآنان يعني دين ومعارف ديني را احيا نمودن و ارزش هاي اسلامي را برجامعه حاكم كردن.

حجت الاسلام والمسلمين قاضي عسكرتاكيد كرد: عزاداري داراي چارچوب واصولي است و در روايات تاكيد شده است كه مبادا شما را به گمراهي بياندازند و برشما مشتبه شود كه هر كاري مي كنيد فكر كنيد مورد عنايت خداست.

وي با اشاره اينكه برخي ازمسيحي ها چيزي شبيه قمه زني و زنجيرتيغي و امثال آن دارند و در كليساهاي جهان نيزبرخي علم ها به همين شكل اما با طراحي ديگرديده مي شود، اظهار داشت: وقتي به پيشينه تاريخي اينگونه مراسم نگاه كنيم بخوبي مي فهميم كه برخي ازاين آداب و رسوم ازجاهاي ديگر به مراسم عزاداري ما وارد شده وچنين چيزهايي را نداشتيم.

وي گفت: اگرچنين چيزهايي درست بود بايد در زمان ائمه نمونه اي ازآنها وجود مي داشت يا پيشوايان ديني به ما توصيه مي كردند كه اين گونه عزاداري كنيد.

حجت الاسلام والمسلمين قاضي عسكرادامه داد: اكنون در برخي از كشورها آتش روشن كرده و به اسم امام حسين (ع) بر روي آتش راه مي روند، اگر روي آتش حركت كنيم و پايمان نسوزد چه چيزي را براي امام حسين ثابت مي كند كه ما دنبال اين گونه كارها باشيم.
وي با اشاره به اينكه در سفر به يكي از كشورها مشاهده كردم كه درعزاداري از زنجيرهاي تيغي و يا قمه استفاده مي كنند، افزود: من نتوانستم چنين صحنه هايي را تحمل كنم وآن مكان را ترك كردم، چرا اين افراد اينگونه عمل مي كنند؟ رهبر معظم انقلاب وبرخي ازمراجع امسال رسما با اين گونه كارها مخالفت كردند.

حجت الاسلام والمسلمين قاضي عسكربا اشاره به اينكه حضرت آيت الله مكارم شيرازي دربرنامه اي كه ضبط ومنتشر شده اضرار نفس را رد كردند، پرسيد: آيا اين عزاداري است كه انسان با تيغ بر سر و روي خود زده وبر سربچه هاي كوچك قمه بزند وتصاويراين صحنه ها در سراسر دنيا منتشرشود و اروپايي هايي كه نسبت به كشتار كودكان يمن بي تفاوتند ولي به تعرض به يك سگ واكنش نشان مي دهند به خيال خود اعلام نمايند كه عواطف شان تحريك شده است. اين چه عزاداري است وچه نفعي براي امام حسين وجامعه اسلامي و شيعي دارد؟

وي تاكيد كرد: مروج اينگونه عزاداري ها همان طرفداران تفكرشيعه انگليسي هستند.

وي افزود: جمله معروف حضرت امام حسين (ع) در روز عاشورا كه فرموده اند يا شيعه آل ابي سفيان و در جاي ديگر دارد يا شيعه الشيطان نشانگر آنست كه برخي شيعه اهل بيت نيستند ، برخي به تعبيرمقام معظم رهبري شيعه انگليسي اند.

نماينده ولي فقيه سپس نمونه هايي ازنحوه تحريك احساسات جوانان توسط گروهك داعش براي عمليات انتحاري عليه شيعيان را ذكر كرد و گفت: اين جنايتكاران با استناد به صحبت ها و مطالبي كه ازسوي برخي افراد به نام شيعه مطرح مي شود ذهن جوانان را براي انجام عمليات انتحاري آماده و جنايات خود را توجيه مي كنند و درعراق سوريه و يمن و نقاط ديگر تعداد زيادي از شيعيان را به شهادت مي رسانند.

وي ازمعروف شدن دو بت اساف و نائله قبل ازاسلام وايجاد بت خانه هاي رسمي در برخي كشورهاي امروزبعنوان نمونه هايي از ترويج سنت هاي غلط درجامعه نام برد وافزود:اگر بنا شد سنت هاي غلط در جامعه رواج پيداكند كم كم فرزندان ما به اين سبك عادت مي كنند و به نام عزاداري برابي عبدالله اتفاقاتي مي افتد كه بايد احساس خطر كرد.

نماينده ولي فقيه افزود: وقتي منافقان سبك هاي جديدي را به نمايش مي گذارند و خواننده زن براي مردان وزنان نوحه مي خواند و يا در برخي كشورها زنان بي حجابي را در خيابان وبين مردان راه مي اندازند كه با همان سرو وضع زننده و نامناسب سينه زني مي كنند بايد يقين پيدا كرد كه سازمان هاي جاسوسي و شياطين كنوني دنيا براي كاستن از تاثير عزاداري هاي سنتي وارد عمل شده اند تا اين افتخار را از جامعه تشيع بگيرند.

حجت الاسلام والمسلمين قاضي عسكربا تاكيد براينكه بايد ازعزاداري ها مراقبت شود چون تاريخ اين مسئله را به ما گوشزد مي كند، افزود: من و شما ، روحانيت ، مداحان و همه بايد احساس خطر و مراقبت كنيم و اجازه ندهيم فتنه هايي كه به شيعه لطمه مي زند سال به سال توسعه پيدا كند و شبكه هاي خبري معاند هم به آن دامن بزنند.

وي هدف ازعزاداري ها و بزرگداشت عاشورا و اربعين را سرمشق قراردادن آزادي خواهي، مبارزه با ظلم و دفاع از مظلوم عنوان كرد و سنگرداران عزاداري حسيني را به دفاع از حريم حسين وعزاداري حسين بن علي (ع) فراخواند وتاكيد كرد زنده نگاه داشتن اين موارد مي تواند دردنيا تحول آفرين باشد.برچسب ها:قاضي عسكر-تشيع-تواصي به حق


نظرات
  فــــرم ورود اطلاعات:
  لطفا چند لحظه صبر کنيد...
  نام شما:
  پست الکترونيک:
  با استفاده از آدرس پست الکترونيک با ما در ارتباط باشيد
  نظرات:

  کد:

  لطفا چند لحظه صبر کنيد...
  نام شما:
  نام گیرنده:
  پست الکترونيک گیرنده:

  موضوع: