یکشنبه|06 خرداد 1397|11 رمضان 1439|27 May 2018
زمان انتشار: 1395/10/16 - 10:31 |

چگونگي سفر دانشجويان مشمول به عتبات عاليات

صدور مجوز خروج از كشور توسط سازمان نظام وظيفه عمومي ناجا انجام مي پذيرد.براي صدور اين مجوز كافيست دانشجويان مشمول موارد خواسته شده در دفترچه راهنما را آماده و تحويل دفاتر ستاد در استان هاي سراسر كشور دهند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، با توجه به اينكه تعداد زيادي از زائران دانشجو خدمت مقدس سربازي را انجام نداده اند و از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند، حتما مي بايست براي سفر به كشور عراق، مجوز خروج از كشور دريافت نمايند.

صدور مجوز خروج از كشور توسط سازمان نظام وظيفه عمومي ناجا انجام مي پذيرد.براي صدور اين مجوز كافيست دانشجويان مشمول موارد خواسته شده در دفترچه راهنما را آماده و تحويل دفاتر ستاد در استان هاي سراسر كشور دهند.

دانشجويان مشمول كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند به موارد زير توجه كنند:

*با توجه به اينكه دريافت مجوز خروج از كشور و صدور گذرنامه و سير مراحل اداري آن حداقل يك ماه به طول مي انجامد و براي سفر حتما بايد اين مراحل طي شود، زائراني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند نسبت به زائريني كه گذرنامه دارند زودتر اقدام كنند.

*تمام دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند و تاريخ اعزام آنها تا پايان اسفند ماه است، بايد تا ۲۰ دي ماه و براي كاروان هاي فروردين به بعد تا اول بهمن ماه فرم تعهد نامه محضري خود را به دفاتر ستاد در سراسر كشور تحويل دهند.

*نيازي به تنظيم سند در دفترخانه ها نيست چون هزينه آن بالاتر است و لازم است زائرين مشمول بعد از مراجعه به دفاتر اسناد رسمي، تقاضاي انجام گواهي امضا كنند.

*زائريني كه مي خواهند مراحل ثبت مجوز خروج خود را پيگيري كنند ،مي توانند از طريق كد سخا(از پليس+۱۰ بگيريد) و كد ملي در سامانهevazifeh.epolice.ir اقدام نمايند.

*بعضي از دانشجويان مشمول از قبل داراي گذرنامه مي باشند كه داراي ۵ سال اعتبار مي باشد، اما براي خروج از كشور بايد نسبت به تحويل فرم تعهدنامه محضري اقدام كنند تا مجوز خروج از كشور ايشان صادر و در سيستم ثبت شود. در صورتي كه اين دسته از دانشجويان اين كار را انجام ندهند از خروج از كشور آنها در مرزهاي كشور جلوگيري خواهد شد. فرق اين دسته از زائرين با ديگران آن است كه نيازي به صدور گذرنامه ندارند و فقط بايد مجوز خروج از كشور بگيرند.

*با توجه به اينكه كاروان هاي عتبات داراي ويزاي گروهي مي باشند، دانشجوياني كه مجوز خروج از كشور نگرفته باشند بعد ازخروج كاروان از مرز، امكان ملحق شدن به گروه را ندارند و علاوه بر پرداخت خسارت بايد در زمان ديگري و با كارواني ديگر اعزام شوند.

*دانشجويان مشمول كه داراي گذرنامه هستند، بعد از صدور مجوز بايد به اداره گذرنامه در استان خود مراجعه كنند تا از ثبت مجوز خروج از كشور در سيستم اطمينان حاصل نمايند.

*دانشجويان مشمول براي گرفتن تعهد نامه محضري كه فرم هاي آن در دفترچه راهنما در سايت لبيك موجود است كافيست با تحويل فرم هاي مذكور به يكي از دفاتر اسناد رسمي و با ارائه كارت ملي، شناسنامه و يك ضامن نسبت به اين امر اقدام كنند.

*زائرين مشمول كه داراي گذرنامه نمي باشند، بعد از صدور مجوز خروج از كشور خود مي توانند با مراجعه به يكي از دفاتر پليس+۱۰ در سراسر كشور نسبت به تحويل مدارك جهت اخذ گذرنامه اقدام كنند.

*صدور يا عدم صدور مجوز خروج از كشور از طريق سامانه عتبات به آگاهي زائرين خواهد رسيد.

*مدارك لازم جهت دريافت گذرنامه در سايتepolice.irموجود است.

*دانشجوياني كه در ارگان هاي نظامي مشغول به خدمت هستند يا بورسيه مراكز خاص مي باشند و طرح خدمت خود را مي گذرانند مي بايست جهت خروج، از حفاظت اطلاعات يگان خدمتي خود مجوز خروج دريافت نموده و در ادارات گذرنامه ثبت كرده باشند.

*دانشجوياني كه با معافيت تحصيلي قبلا گذرنامه دريافت كرده اند و بعد از دريافت گذرنامه كارت پايان خدمت گرفته اند مي بايست حتما با مراجعه به اداره گذرنامه كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت خود را در سيستم گذرنامه ثبت نمايند.

برچسب ها:دانشگاه - عتبات


نظرات
  فــــرم ورود اطلاعات:
  لطفا چند لحظه صبر کنيد...
  نام شما:
  پست الکترونيک:
  با استفاده از آدرس پست الکترونيک با ما در ارتباط باشيد
  نظرات:

  کد:

  لطفا چند لحظه صبر کنيد...
  نام شما:
  نام گیرنده:
  پست الکترونيک گیرنده:

  موضوع: