دوشنبه|04 تير 1397|10 شوال 1439|25 June 2018
زمان انتشار: 1396/02/21 - 12:06 |

آيت‎الله جوادي آملي: هدف امام زمان(عج) تكميل عقول بشر است

آيت الله عبدالله جوادي آملي از مراجع عظام تقليد، يكي از مهمترين اهداف قيام جهاني امام زمان(عج) را تكميل عقول بشر براي استقرار نظامي الهي روي زمين ذكر كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، آيت ‏الله جوادي آملي روز پنجشنبه 21 ارديبهشت ماه در سيزدهمين همايش بين‎المللي دكترين مهدويت در مدرسه علميه امام كاظم(ع) گفت: معارف توحيدي از جمله معاد و برزخ و... جزو دين است؛ جريان ظهور امام زمان، جرياني جهاني است كه در كتب آسماني ديگر نيز بيان شده است.

وي افزود: امام زمان(عج) امام و خليفه الله، خليفه رسول الله و داراي امامت ويژه است؛ در اين زمينه بايد ابتدا الله و رسول الله و اين رسالت را به خوبي بدانيم و درك كنيم؛ اين خلافت، همچون خلافت هاي موجود نيست ؛امام زمان(عج) اين علوم را با علم الوراثه دريافت كرده است.

اين مرجع تقليد بيان كرد: اين ذوات قدسي (ائمه(ع)) الله را با الله مي‎شناسند؛ رسالت و نبوت جد گرامي اش را نيز مي شناسد؛ ايشان جايگاه خود را مي داند و به همين جهت است كه جايگاه خلافت الله و رسول را نيز به خوبي مي شناسند.

آيت ‎الله‎ جوادي آملي گفت: اگر كسي خدايي را شناخت، خدا را نيز مي‎شناسد؛ وجود مبارك حضرت ختمي امامت، الله را با الله و رسول را با رسالت مي شناسد و خود را به اوالامري مي‎شناسد يعني ابتدا حقيقت خود را مي‎شناسند و مستخلف و مستخلف عنه خود يعني الله را مي شناسد و مستخلف عنه ديگر يعني رسول الله را مي شناسد تا خليفه الله روي زمين بشود.

وي تصريح كرد: آنچه به عنوان امامت مطرح است مرتبط به شناخت حوزه استخلافي او است؛ ايشان اگر انسانيت انسان را نشناسد نمي تواند ولي جامعه بشري باشد و آنها به عقل برساند؛ قلمرو خلافت خدا و رسول در زمين و زمان و انسان و فرشتگان است؛ اگر ذات اقدس الهي احراز كرده بود كه ملائكه مي توانند شاگرد بلافصل خداوند باشند قطعا اين چنين مي كرد و ديگر نيازي نبود كه اين امررا به انسان واگذار كند.

وي افزود: فرشتگان نه توان شاگردي بلاواسطه را دارند و نه حد وجودي را دارند كه در حد علم، قدرت فراگيري داشته باشند؛ به همين خاطر است كه خداوند به انسان فرمان مي دهد كه اسما الله علم پيدا كند؛ امام زمان(عج) موجود موعود است كه كل نظام كائنات را در دست خود دارد و به همين خاطر بايد كل اين جهان را بشناسد تا اينها را به مقصد برساند؛ اگر انسانيت و مسايل سياست و اقتصاد و معرفت شناسي و ساير شمول انساني در كف دست ايشان نباشد چگونه در عصر ظهور جامعه بشري را به عقل كامل مي رساند؟

اين مرجع تقليد بيان كرد: دعا كردن و صدقه دادن و نيايش هاي ما جزو وظايف رسمي ما در اين خصوص است؛ امام صادق به شاگرد مخصوص حديث عرف نفسك را در خصوص حضور در عصر ظهور فرمودند؛ اين حديث با سالها درس خواندن نيز فهميده نمي شود؛ امامت را نمي توان با درس هاي كلامي و فلسفي و... فهم كرد؛ امامت، خليفه رسول الله است؛ اگر قرار بود كه امام به عنوان يك رهبر باشد، همين بحث هاي حوزوي و علمي كافي بود ولي وقتي كه كسي خلافت و الله و رسول را نشناسد نمي تواند خليفه الله را درك كند.

آيت‎الله‎ جوادي آملي گفت: غدير حرف زدن و ثقفي فكر كردن در جايي معني پيدا مي كند كه كسي از امامت بگويد ولي جايگاهي خليفگي را نداند؛ انتساب امام از سوي خداست نه از سوي مردم؛ در امامت ما به دنبال ولي هستيم و نه حاكم؛ امام به زراره فرمودند كه بايد از خدا بخواهيم كه موحد باشيم و تو را بشناسيم تا تو و رسول و جانشينان رسولت را بشناسيم.

وي تصريح كرد: وظيفه ما و حوزويان و دانشگاهيان است كه اين علوم را مشخص و مدون كنند تا به مردم اين نكته را بيان كنند كه بايد خدا را به خدايي، رسول را به رسالت و اوالامر را به مسايل مرتبط به اين حوزه بشناسيم.

وي افزود: تا زماني كه مردم ظهور و حضور علمي نداشته باشند، جهان پر از عدل و داد نمي شود؛ حضرت ابراهيم(ع) كل خاورميانه را احيا كردند؛ اولين جايي كه اين تفكر روشن كرد در يونان بود؛ سقراط وقتي ديد كه حضرت ابراهيم(ع) تمامي اين بت ها را شكست بيدار شد و باعث شد كه ديگران به فكر شهادت او بيافتند.

اين مرجع تقليد بيان كرد: اگر امام بخواهد كه جامعه را به عقل و عدل برسانند، مردم نيز بايد حضور داشته باشند؛ تا زماني كه مردم در صحنه نباشد رهبران الهي تنها مي مانند و تا زماني كه اين مردم عقل نداشته باشند در صحنه حضور نمي يابند؛ حوزه و دانشگاه بايد حديث عرفني نفسك را براي جامعه تبيين كرده و عملي كنند؛ آنها بايد اين سه بخش علوم يعني معرفت الله، معرفت رسول الله و معرفت ولي الله به خوبي تبيين شده و درسي شود.

آيت‎الله جوادي آملي گفت: مردم نيز اگر بخواهند طعم شيرين ولايت ايشان را درك كنند بايد در بخش انگيزه با ميل وارد شوند و در بخش انديشه با عقل وارد شوند؛ حكمت متعاليه سهم مهمي در مرز بين انسان و حيوان دارند؛ تا آن زمان مي گفتند كه فرق انسان و حيوان به اراده است؛ آنچه به ميل حركت مي كند هنوز به انسانيت نيافته است و آنچه با اراده مي كند انسان است.
وي تصريح كرد: در عصر ظهور علم و قطع جايگزين ظن مي شود و نگاه ها عاقلانه مي شود و گرايش انسان نيز گرايش عاقلانه است؛ در دوره ظهور عقل مردم كامل مي شود كه پس از اين تكميل عقول، انگيزه و انديشه كاملا عاقلانه مي‎شود.

وي افزود: حوزه ما زماني انقلابي و ولي پرور مي شود كه از راه علم وارد شود؛ تفسير و نهج البلاغه مهجور است؛ تمام اين علومي كه در حوزه است را مشاهده كرده ايم ولي همه اين دروس با نهج البلاغه قابل مقايسه نيست؛ بسياري از دانشجويان از محيط بيرون وارد حوزه مي شوند بدون اينكه قرآن را ببيند مي تواند كل دروس حوزوي را از جمله كفايه و... را ببيند؛ فهم حقيقي با قرآن و نهج البلاغه حاصل مي شود؛ حوزه ما زماني انقلابي مي‎شود كه حوزه ما نهج‎البلاغه‎اي و علوي و حسني و حسيني باشد.

اين مرجع تقليد بيان كرد:امام علي(ع) به مالك اشتر فرمود كه اگر مي خواهي كه اين مردم امام و جايگاه مردم را درك كنند، بايد كاري كني كه اين مردم ايستاده و پابرجا باشند؛ ايشان فرمودند كه ما انقلاب نكرديم كه آزاد باشيم زيرا ما بنده خدا هستيم بلكه انقلاب كرديم كه دين را از اسارت آزاد كنيم؛ مهمترين ره آورد غدير آن بود كه نگذاشت كه اين دين به اسارت سقيفه برود؛ سقيفه براي اسارت دين آمد ولي غدير براي نجات دين آمد.

آيت‎الله‎ جوادي آملي گفت: اگر بخواهيم مردم و جامعه اي ديني و قرآني داشته باشيم بايد مردمي ايستا و ايستاده داشته باشيم؛ دارا بودن از رهبر خوب تنها يك سوي قضيه است ولي رهبري اين رهبر بايد با حمايت و حضور گسترده و همراه با مقاومت مردم همراه باشد؛ ملتي كه جيب و اقتصاد و خزانه آن خالي است، تضعيف مي‎شود.

وي تصريح كرد: مال عامل قيام يك ملت است و اگر كسي جيب و خزانه خالي داشته باشد گدا خواهد بود؛ قرآن كريم گدا را فقير مي نامد؛ فقير به اين معني است كه ستون فقرات او شكسته است؛ كسي كه ستون فقرات او شكسته است نمي تواند روي پاي خود بايستد و اين ملت فقير ديگر قدرت قيام ندارد؛ قرآن بيان مي كند كه اقتصاد، انسان را ستون دين مي‎كند؛ قسمت مهم رزمي ما در جنگ تحميلي روي محور عاشورا حركت مي كرد و همين شعار نيز ما را پيروز كرد.

وي افزود: قرآن بيان مي كند كه فقر، انسان را متملق مي كند؛ انساني كه فقير است اهل مبارزه و قيام نيست بلكه اين فرد فقير انساني چاپلوس و متملق خواهد بود؛ امام زمان(عج) اين فهم را به بشريت هديه مي دهد و جامعه را به عقل كامل مي رساند.

اين مرجع تقليد بيان كرد: اي كاش جناب پاپ متوجه مي شد كه مهدي(عج) كيست و به همين خاطر خود او به اين همايش پيام مي داد و مهدي را مي شناخت كه ايشان چه براي عاقل كردن و عادل كردن مردم چه خواهد كرد؛ قوم مومن قوم قائم به ايمان هستند؛ امام زمان(عج) كاري مي كند كه پيروان او قائم به ايمان و عدل هستند؛ در اين شرايط است كه پيروان ايشان سمعا و طاعتا هستند.

آيت‎الله‎ جوادي آملي گفت: امروز جنگ جهاني نيابتي از سوي غربيان بر عليه ما رواداشته شده است و كارخانه هاي اسلحه سازي آنها به شكل سه شيفته آلات قتل ما را توليد مي كنند؛ حال بايد به اين نكته نظر افكند كه امام زمان خودپسندي ها را به عقل و خدا خواهي مبدل مي كند و اين مردم را قائم به عقل و عدل مي كند.

برچسب ها:امام مهدي - جوادي آملي


نظرات
  فــــرم ورود اطلاعات:
  لطفا چند لحظه صبر کنيد...
  نام شما:
  پست الکترونيک:
  با استفاده از آدرس پست الکترونيک با ما در ارتباط باشيد
  نظرات:

  کد:

  لطفا چند لحظه صبر کنيد...
  نام شما:
  نام گیرنده:
  پست الکترونيک گیرنده:

  موضوع: