یکشنبه|06 خرداد 1397|11 رمضان 1439|27 May 2018
زمان انتشار: 1396/10/25 - 07:54 |

فاطمه قابضي، شهلا پاكدامن، جليل فتح‌آبادي، محمدرضا حسن‌زاده توكلي

تأثير زيارت بر ابعاد مثبت و منفي احساس تنهايي دانشجويان

مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير زيارت بر ابعاد مثبت و منفي احساس تنهايي دانشجويان انجام گرديد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير زيارت بر ابعاد مثبت و منفي احساس تنهايي دانشجويان انجام گرديد. به اين منظور 389 دانشجو در دو گروه دانشجويان زائر (گروه آزمايش شامل60 مرد و 151 زن) و دانشجويان غيرزائر (گروه كنترل شامل 59 مرد و 119 زن) از سه دانشگاه شهر تهران، به شيوه نمونه‌گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزار‌هاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسش‌نامه احساس تنهايي ايراني (ILQ)، پرسش‌نامه احساس تنهايي معنوي ـ مذهبي (S-RLQ) و مقياس جهت‌گيري مذهبي بود. نتايج پژوهش به تفكيك هر ‌يك از خرده‌‌مقياس‌ها و با توجه به نقش تعديل‌كنندگي جهت‌گيري مذهبي و جنس، از طريق روش تحليل كواريانس مورد بررسي قرار گرفت و مشخص گرديد كه زيارت (به طور خاص زيارت امام رضا(ع)) به‌عنوان يك رفتار ديني، از طريق برقراري پيوند‌‌هاي عاطفي و معنوي ميان زائران و اولياء الهي، در افرادي كه جهت‌گيري مذهبي پايين‌تري داشتند، موجب كاهش ابعاد منفي احساس تنهايي ‌گرديد. به‌علاوه زيارت در سطوح بالاي جهت‌گيري مذهبي، موجب افزايش بعد مثبت تنهايي در زنان و كاهش آن در مردان شد.

كليدواژه ها: زيارت؛ احساس تنهايي؛ احساس تنهايي معنوي ـ مذهبي؛ ابعاد مثبت و منفي احساس تنهايي؛ جهت‌گيري مذهبي

نويسندگان:

فاطمه قابضي: كارشناس ارشد روان‌شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي

شهلا پاكدامن: استاديار دانشگاه شهيد بهشتي

جليل فتح‌آبادي: استاديار دانشگاه شهيد بهشتي

محمدرضا حسن‌زاده توكلي: استاديار دانشگاه قرآن و حديث

فصلنامه راهبرد فرهنگ - دوره 9، شماره 33، بهار 1395.

براي مشاهده كامل مقاله روي فايل مقابل كليك كنيد.

برچسب ها:تازه هاي نشر - زيارت


نظرات
  فــــرم ورود اطلاعات:
  لطفا چند لحظه صبر کنيد...
  نام شما:
  پست الکترونيک:
  با استفاده از آدرس پست الکترونيک با ما در ارتباط باشيد
  نظرات:

  کد:

  لطفا چند لحظه صبر کنيد...
  نام شما:
  نام گیرنده:
  پست الکترونيک گیرنده:

  موضوع: