لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437
امروزشنبه05 خرداد 1397 هجري شمسيبرابر با11 رمضان 1439 هجري قمريو26 May 2018 ميلادي|1:06 AM

تاریخ قمري

  • درگذشت امام برهان الدين ابراهيم كركي در سال 853 هجري قمري
      امام برهان الدين ابراهيم كركي اديب، نحوي، محدث، مورخ و مفسر، فقيه، قاضي و عالم شافعي در سال 853 هجري قمري درگذشت. وي بيشتر دوران تحصيل خود را در جامع الازهر و شهرهاي خليل و قدس و قاهره گذراند. ابراهيم كركي افزون بر تبحر در فقه و ادب، در ابواب قرائت قرآن كريم و دانشهاي مربوط به آن مهارتهاي كافي كسب كرد و به اين علم شهرت يافت. از آثار وي مي توان به «اِعرابُ المُفَصَّل و مُختَصَرُ الرَّوضَه» اشاره كرد.
  • واگذاري امتياز تأسيس بانك رهني استقراضي در ايران به ژاك يوليالف روسي در سال 1307 هجري قمري
      امتياز تأسيس بانك رهني استقراضي در ايران در سال 1307 هجري قمري به ژاك يوليالف روسي واگذار شد. اين بانك ابتدا بصورت يك شركت خصوصي تشكيل شد اما بعد از مدتي دولت روسيه سهام آن را خريداري كرد و اداره آن را بدست گرفت. پس از انقلاب اكتبر روسيه عهدنامه اي در 26 فصل بين دولت ايران و دولت جديد مسكو منعقد شد كه به موجب آن قروض ايران كه متجاوز از 40 ميليون مناط ملغي و بانك استقراضي به ايران واگذار شد.
     

تاریخ شمسی


    تاریخ ميلادی