لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

آيا نيودن نام مبارك ائمه در قرآن سبب اعتقاد به تحربف قرآن است؟

 
ميگويند: يكي از علل اعتقاد شيعيان به تحريف قرآن، نبودن نام امامان در قرآن است.
 
پاسخ:
طراح شبهه  تهمتي بر شيعه زده سپس براي آن علتي نيز تراشيده است.
اولا شيعه قائل به تحريف قرآن نيست بلكه تحريفناپذيري آن را كاملاً باور دارد و ده‌ها تفسير عربي و فارسي بر قرآن نوشته‌اند و مبناي آنها همين قرآن موجود است.
در مشهد مقدس در كتابخانه آستان قدس رضوي قريب شش هزار قرآن خطي وجود دارد كه تاريخ كتابت آنها از قرن اول هجري تا به امروز است و هيچ تفاوتي با قرآن رايج ندارند.
 بدتر از اتهام تحريف انگيزه‌اي است كه طراح شبهه براي اين تهمت تراشيده است. هرگز شيعه معتقد نيست كه همه چيز بايد به وسيله قرآن بيان گردد. بلكه علاوه بر قرآن سنت پيامبر (ص)  كه از خود او يا اوصياي او به دست ما مي‌‌رسد مانند قرآن محترم است و امامت امامان به وسيله سنت پيامبر (ص)  اعلام شده است.
 
 
مراجعه شود: جدال احسن، 126.
 

کلید واژگان: تحريف - قرآن - شيعيان - امامان - نام - تهمت