لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

با چه معيار عقلي و با كدام ملاك شرعي، وهابي­ها همه مذاهب و فرق را گمراه مي دانند؟

 
با چه معيار عقلي و با كدام ملاك شرعي، وهابي­ها خود شان بعد از دوازده قرن فاصله از صدر اسلام مذهب و فرقه مي سازند؛ اما ساير مذاهب اسلامي اعم از فقهي و كلامي را كه در قرن اول هجري به وجود آمده اند را به شدت مردود مي شمارند و سران و اتباع آنها را كافر، ملحد، زنديق، يهود و... نام مي­برند.[1]آيا مذاهبي كه در صدر اسلام و نزديك به نزول وحي و احاديث نبوي به وجود آمده اند به اسلام نزديك­تر اند يا مذهبي كه در قرن دوازدهم آن هم در فضاي فرهنگي غرب و در زمان حاكميت سياسي دشمنان اسلام بر جامعه­اي كه اين مذهب در آن به وجود آمده است به اسلام نزديك تر است ؟
 

[1]. السلفيه الوهابيه افكارهاالاساسيه و جذورهاالتاريخيه، ص73و110.
 

کلید واژگان: وهابي