لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

امام زمان منتقم خون‌ مظلومان

نويسنده در صفحه 54 و در ادامه مطلب قبل مي‌گويد:
صاحب‌الزمان مي‌آيد تا از دشمنان اهل بيت و در رأس آنها از ابوبكر و عمر انتقام بگيرد... . اين‌گونه ياد گرفته بوديم كه عمر بن خطاب همان خليفه‌اي است كه ايران در دوران او فتح شد و اسلام وارد ايران شد... . من اين قضيه (انتقام از دشمنان اهل‌بيت) را با لقب «صاحب الزمان» ربط مي‌دادم.
پاسخ
انتقام حضرت مهدي[ از دشمنان اهل‌بيت:، امري مقبول و معقول است؛ زيرا او براي ايجاد عدالت و انتقام از خون‌ مظلومان آمده است كه در روايات هم به آن اشاره شده است.
اما ارتباط دادن اين مسئله به لقب صاحب الزمان كه حتماً مقصود همان لقب خسرو مجوس است، اتهامي بيش نيست و ناشي از غرض‌ورزي نويسنده است؛ زيرا شيعه نه از آن‌ لقب (خسرو مجوس) آگاهي دارد و نه ارتباطي بين آن لقب با جريان انتقام حضرت از ظالمان، برقرار كرده است.
فتح ايران به دست خليفه دوم نيز با انتقام مذكور ارتباطي ندارد؛ مگر نزد برخي نژادپرستان. شيعيان به اسلام معتقدند و هرگز آن را با مسئله ملي‌گرايي درهم نمي‌آميزند. آنها تمام حب و بغض خويش را متوجه ارزش‌هاي ديني مي‌كنند.
شگفتا كه مخالفت شيعه با شيخين، مخالفت با اسلام و امري نژاد پرستانه تلقي مي‌گردد، اما طرفداري شيعه در طول تاريخ از خاندان پيامبر(صلي الله عليه و آله) و آن‌همه قيام‌ و تحمل سختي در راه عقيده، طرفداري از اسلام تلقي نمي‌گردد! آيا شيخين، مظهر اسلامند، ولي حضرت علي و فاطمه٨ و حضرت رسول(صلي الله عليه و آله) مظهر اسلام نيستند؟! (ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)؛ «شما را چه مي‌شود؟ چگونه داوري مي‌كنيد؟». (قلم: 36)
 

کلید واژگان: