لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای کتاب / نشریات

نواي حج

ويژه برنامه ها و سخنراني ها پيرامون حج با موضوعات ذيل :
كلام امام
پيام ولايت
مسافر قبله
انديشه ها
پا به پاي ابراهيم
زمزم احكام
سخنراني
سيمرغ
بر آستان ارادت
لحظه هاي اجابت
عارفانه
فلسفه حج
مشكات
مكارم خوبان
ميقات
بيش از ۲۵۰ قطعه ويژه برنامه و سخنراني با موضوعات فوق در راستاي امر حج.
با قابليت ارسال و دانلود كلي از داخل برنامه