لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

مقالات منا

رديفعنواننویسنده
1قلم به خون زده ام تا كه از مِنا بنويسميدالله قلي پور
2بررسي ترتيب اعمال منا در فقه اماميهرضا عندليبي، روزبه بركت رضايي
3نقش ماه حرام و حَرَم در افزايش ديه جانباختگان منا از منظر فقه اسلاميعلي شريف
4راهكار‌هاي فقه شيعه براي مقابله با مسئله ازدحام جمعيت در منامحمدسعيد نجاتي
5حقوق بين‌الملل و تعهدات و تكاليف دولت عربستان در برابر حج‌گزاران ايرانيسيدمحمدعلي هاشمي
6حادثه منا و قضا و قدر الهي (نقد توجيه وهابيت)مهدي نكويي ساماني ؛ رحمت‌الله ضيائي
7بسترهاي حمايتي از حجاج آسيب‌ديده در پرتو مسئوليت بين‌المللي دولت عربستانمسعود راعي
8اجرت نايب جان‌باخته در فاجعة منااميد زماني
9گزارش واقعة منامحمدحسن شجاعي‌فرد
10ديه قتيل‌الزحام در فقه فريقينمهدي درگاهي
11مهاجران الي اللهداود حسيني
12مكان‌هاي مقدس در آموزه‌هاي اسلامي و حقوق بين‌المللسيد محمدعلي هاشمي
13نگاهي به تاريخ منا و حوادث آنمحمدسعيد نجاتي
14نگاهي به عرصه‌هاي پژوهشي فاجعه منا
15فاجعه منا از منظر حقوق مهاجران و گردشگرانحجت‌الاسلام دكتر عزيزاله فهيمي
16فاجعه منا از منظر حقوق بين‌المللدكتر سيد ياسر ضيائي
17حادثه منا از منظر حقوق عمومي و حقوق‌بشردكتر علي مشهدي
18فاجعه منا از منظر حقوق كيفريدكتر محمدخليل صالحي، زهرا باقري
19فاجعه منا از منظر حقوق مسئوليت مدنيحجت‌الاسلام دكتر سيدحسن وحدتي شبيري، حسام ساماني
20به بهانه سقوط جرثقيل در مسجدالحرام و شبهاتي پيرامون آن!بركت رضايي
21حكم فقهي حج جان‌باختگان منابركت رضايي
22بررسي حقوقي ابعاد فاجعه منا از منظر حقوق جزاي بين‌المللعليرضا ابراهيمي