لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای آموزش مناسک حج (کتابخانه)

تقصير

 
(آخرين عملِ عمره)
پس از سعى بايد «تقصير» كند يعنى، قدرى از ناخن و موى سر يا صورت خود را بچيند، كه با اين عمل، اعمال عمره تمتّع به پايان مى رسد.
بعد از آنكه شخص محرم تقصير كرد، هر چه به واسطه احرام بر او حرام شده بود حلال مى شود و مى تواند لباس احرام را از تن بيرون آورد.

زمان تقصير:

بعد از سعى مى باشد، گرچه لازم نيست فوراً تقصير كند، ولى تا وقتى كه تقصير نكرده است، هيچيك از محرّمات احرام بر او حلال نمى شود.

مكان تقصير:

تقصير مكان معينى ندارد، گرچه اكنون متعارف است كه بعد از سعى در مكان «مَروَه» تقصير مى كنند.
كسى كه خودش تقصير نكرده، نمى تواند موى شخص ديگرى را بچيند.
تقصير تقصير
تقصير تقصير