یکشنبه|10 ارديبهشت 1396|02 شعبان 1438
English |español |Indonesia |Français |Azari |Türkçe |اردو |عربي

مكروهات احرام

 
1 ـ احرام در جامه سياه، و بهتر است در جامه سفيد محرم شود.
2 ـ محرم شدن در جامه چركين.
3 ـ حمام رفتن و بهتر است كه محرم بدن خود را با كيسه و مانند آن نسايد.
4 ـ گفتن «لبيك» در جواب كسى كه او را صدا مى كند.