چهارشنبه|06 ارديبهشت 1396|28 رجب 1438
English |español |Indonesia |Français |Azari |Türkçe |اردو |عربي
رديفعنوان
1تقيّه چيست؟
2چرا شيعيان بر مهر سجده مى كنند؟
3منشأ اختلاف در وضو چيست‌؟
4آيا ساختن و بنا بر قبور؛ از قبيل گنبد، ضريح و... منع شرعى دارد؟
5آيا زيارت اهل قبور براي زنان جايز است ؟
6متعه
7مستندات شيعه بر جواز ازدواج موقت (متعه)
8مرجع احكام فقهي شيعيان پيش از امام باقر
9گريه كردن و عزاداري
10چرا شيعيان در اذان و اقامه به ولايت اميرالمومنين شهادت مي دهند؟
11پوشيدن لباس سياه مكروه است، چرا شيعيان در روز عاشورا سياه مي‌پوشند؟
12آيا ائمه ازدواج موقت كرده ‏اند يا نه؟
13اهميت شهادت امام حسين
14چرا هنگام صلوات فرستادن بر محمد، آلِ آن حضرت را نيز بر او عطف مي كنيد؟
15چرا شيعيان نمازهاي پنجگانه را در سه نوبت مي خوانند؟
16امام شيعيان به خاطر تقيه نه دهم دين را به مردم نگفته‏ اند؟
17تقيه و عصمت
18تقيه و ترس از مرگ
19تقيه چيست؟
20ايستادن روبه قبر و مخالف جهت قبله
21آيا ايستادن رو به قبله در نماز زيارت شرط است؟
22چرا شيعيان بعد از سوره حمد، آمين نمي گويند؟
23آيا بزرگداشت زاد روزانبياء و اوليا ، بدعت يا شرك است؟
24آيا پيامبر صلى الله عليه و آله بر تربت كربلا سجده كرده است؟
25آيا زيارت قبور بر زنان حرام است؟
26برگزاري مراسم عزاداري و سوگواري بدعت است ؟
27چرا اذان شيعيان متفاوت از اذان اهل سنت است؟
28چرا شيعه هنگام نماز خواندن دست بسته نماز نمي خواند؟
29نماز و دعا در كنار قيور
30ساختن گنبد و بارگاه
31چرا شيعيان بر تربت سجده مي كنند؟
32قمه‌زني چه حكمي دارد؟
33خمس
34متعه
35چرا علماء شيعه از درآمد كسب خمس مي گيرند؟
36چرا شيعيان نماز تراويح نمي خوانند؟
37زنان از زمين ارث نمى‏برند، پس چرا فاطمه عليها السلام مطالبه فدك را كرد ؟
صفحه 1 از 1