لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437
رديفعنوان
1چرا وهابيت خدا را قابل رؤيت ­مي­دانند؟
2چرا وهابيان خدا را محتاج اعضا و جوارج چون انسان پنداشته اند؟
3چرا وهابيت برخلاف همه مسلمانان معتقدند، كه خداوند (العياذ بالله) داراي كتف، كمر، انگشتان و كفشهايي از جنس طلا مي باشد!؟
4چرا وهابيت مدعي روئيت خداوند با چشم سر است؟ آيا اين نظر محدوديّت خداوند را در پي ندارد؟
5چرا وهابيت مدعي است كه خداوند هر شب به آسمان دنيا فرود مي آيد؟
6چرا وهابيها ادعا مي­كنند كه خداوند در وقت نماز جلو نماز گذار قرار مي­گيرد؟
7چرا وهابيها خداوند را در ميان ابرها محصور مي­دا­نند؟
8چرا وهابي­ها مقام و منزلت خداوند را آن قدر تنزل داده كه براي ايشان كرسي هاي متعددي در فضاهاي مختلف در نظر گرفته اند؟
9چرا وهابيان خداوند متعال را مانند آدميان و ساير حيوانات مي پندارند؟
10چرا وهابي­ ها براي عرش خداوند شكل و شمايلي ساخته­ اند كه بر كرسي نشسته است؟
11چرا وهابيت مي­گويد بر خداوند تعجب و خنده عارض مي شود؟
12آيا خداوند مانند انسان داراي كمر مي­باشد؟
13چگونه وهابيت عقيده دارد كه خداوند در قيامت با مردم در­گوشي صحبت مي­كند؟
14چرا وهابيّت براي خداوند عظيم الشأن صورتي شبيه انسان معتقدند؟
15چرا وهابيها خداوند را محدود به يك جهت خاص مي­دانند؟
16چگونه ابن تيميه مي گويد پيامبران با ارتكاب معصيت و توبه به مقام هاي بالا تر راه پيدا مي كنند؟
17چرا وهابيّت حضرت موسي (ع) را شخص طغيانگر در برابر خداوند معرفي مي­ كنند؟
18به چه دليلي وهابيها بر خلاف همه فرق اسلامي انبياء را غير معصوم مي دانند؟
19چرا اِبن تيميه افسانه غرانيق را قبول نموده ­است؟
20چرا وهابيت به ساحت مقدس پيامبر(ص) جسارت وبي احترامي مي­كنند؟
21چرا ابن تيميه منزلت پيامبر اعظم را حتي از انسانهاي معمولي هم پائين­ تر آورده است؟
22چرا وهابيت مي گويند پيامبر(ص) در نبوتش شك داشت؟
23چرا وهابيّت اصرار دارند كه مادر گرامي پيامبر عظيم الشأن اسلام (العياذ بالله) مشرك بوده­ اند؟
24چرا وهابيّت به ساحت مقدس حضرت سليمان(ع) توهين مي­كنند؟
25چرا وهابيت حضرت ابراهيم(ع) را دروغگو مي­دانند؟
26چرا ابن تيميه حديث غدير را غير معتبر مي­داند؟
27چرا ابن تيميه شأن آيه­ «انما وليكم» را تكذيب نموده است؟
28چرا وهابيّت بر خلاف معيارهاي حديث شناسي در ردّ يا قبول يك حديث، حب و بغض خودشان را نسبت به راويان، ملاك قرار مي­دهد؟
29چرا ابن تيميه حديث «هو وليُّ كلّ مؤمن بعدي» را بدون بررسي سند دروغ مي­پندارد؟
30چرا اِبن تيميه با امام علي (ع) دشمني مي ورزد؟
31چگونه ابن تيميه بر خلاف فرموده پيامبر(ص) علي (ع) را متهم به ستمگري مي كند؟
32چرا وهابيت فضائل اهل بيت را انكار مي­كنند؟
33چرا وهابي­ها مقام امامت را به حدي تنزل داده اند كه حتي اطاعت از امام فاسق و ظالم را واجب مي­دانند؟
34چرا وهابيان تلاش مي كنند آثار جنايات بني اميه بويژه يزيد را محو نمايند؟
35چگونه وهابي­ها يزيد فاسق را از كبار صالحين و ائمه هدي مي دانند؟[1]
36چگونه وهابيت يزيد را امير المومنين مي دانند؟
37چگونه ابن تيميه از غاليان فرقه «يزيديه » تمجيد و تعريف كرده است؟
38چرا وهابيت از قاتل امام حسين(ع) دفاع مي­ كنند؟
39چگونه وهابي­ها از يزيد فاسق دفاع مي كنند؟
40چرا وهابيها برخي از اصحاب رسول خدا(ص) را كافر مي­دانند؟
41چرا وهابيها برخي از صحابه را اهل شرب خمر مي­دانند؟
42چرا وهابي­ها از قاتلين اصحاب پيامبر(ص) حمايت مي­كنند؟
43چرا وهابيت به احاديث جعلي و غير صحيح تمسك مي­نمايند؟
44چرا اِبن تيميه احاديث نقل شده از سوي خوارج و دشمنان اهل بيت را بر خلاف موازين صحيح­ و احاديث اهل بيت را غير معتبر و مردود مي دانند؟
45چرا وهابيت حديث عمار كه به تواتر نقل شده را غير قابل اعتبار مي­دانند؟
46چرا ابن تيميه و وهابي­ها بي دليل و مدرك سنت پيامبر را تفسير به راي مي كنند؟
47چرا وهابيت متكلمين اسلامي را اهل بدعت مي دانند؟
48وهابيت پيرو كدام سلفند؟ چه شباهتي بين آنها و سلف صالح وجود دارد؟
49چرا وهابيت حتي به كودكان شير خوار رحم نمي­كند؟
50چرا وهابيت تمام اهل سنت را كافر دانسته و اعمال عبادي آنان را باطل مي­دانند؟
51چرا وهابيت به ظاهر اسلام اخذ نموده و با اصول اسلام مخالف مي­نمايد؟
52چرا وهابيون برخلاف دستور قرآن مسلمانان را به جهت توسل تكفير مي كنند؟
53چرا وهابيون برخلاف آموزههاي قرآن، شفاعت و طلب شفاعت را كفر و شرك مي دانند؟
54وهابي­ها با چه مجوزي به قتل و غارت مسلمين پرداخته و بارگاه صلحاء و اولياء و اصحاب رسول الله را خراب مي نمايند؟
55لشكر كشي وهابيت و كشتار مسلمانان چگونه توجيه مي­گردد؟
56چرا وهابيت كتاب­هاي اسلامي را به آتش كشيدند؟
57چرا وهابيون علماي اهل سنت را مشرك مي­دانند؟
58با چه معيار عقلي و با كدام ملاك شرعي، وهابي­ها همه مذاهب و فرق را گمراه مي دانند؟
59چرا وهابيت به علماء دين ديگر مذاهب توهين مي­كنند؟
60چگونه وهابيت به جاي قرآن خواندن كتاب «كشف الشبهات» تاليف محمد بن عبدالوهاب را بر مردم مكه فرض نمودند؟
61چرا وهابي­ها بر خلاف همه مسلمين معتقدند كه در قرآن تحريف صورت گرفته و برخي آيات از قرآن كريم كم شده است؟
62چرا وهابي ها تمام هم و غم شان تكفير مسلمين بوده و تحت عنوان شرك به جان مسلمين افتاده اند؟
63چرا اين تيميه با پخش و نشر عقايد انحرافي خود موجبات ترديد و تفرقه را به نفع كفار در بين مسلمين بوجود آورد؟
64چرا وهابيت به نفع كفار و عليه مسلمين پديد آمد؟
65چرا وهابي­ها با كفّار و دشمنان اسلام در برابر مسلمانان همسو مي­باشند؟
66چرا وهابيها دروغ مي­گويند؟
67چرا وهابيت كتاب هاي حديثي را تحريف مي كند؟
صفحه 1 از 1