لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش مطالب دانشنامه

تعداد بازديد:3472
تعداد نظرات:0

آداب الحرمين

مجموعه‌اي از شايست‌ها و نشايست‌هاي حج‌گزاري و زيارت مكه و مدينه
آداب جمع ادب و به معناي رسوم و روش‌هاي پسنديده[1]و در اصطلاح به مفهوم انجام دادن برخي كارهاي مستحب و پرهيز از انجام پاره‌اي كارهاي مكروه است؛ هر چند برخي چون شافعي هر كار مطلوب، خواه واجب و خواه مستحب، را از آداب دانسته‌اند.[2]
 
واژه حرمين* تثنيه حرم به معناي محيط پيرامون مكان‌هاي مقدس است[3]كه به طور خاص به حرم مكي و مدني گفته مي‌شود[4]و هرگاه مطلق به‌كار رود، به معناي حرم مكي است.[5]بر پايه روايات، حدود حرم به فرمان خداوند متعالي و از طريق جبرئيل براي ابراهيم (عليه السلام) مشخص شده[6]و ايشان نشانه‌هايي را براي شناسايي آن نهاده است.[7]با اين حال، مصاديق حدود حرم در روايات و اقوال فقها دچار اختلاف و معمولاً به طور تقريبي معين شده ‌است.[8]
 
مدينه نيز مانند مكه، حرمي معين دارد كه شامل مسجد نبوي و مناطق پيرامون آن مي‌شود و احكام آن در مواردي با حرم مكه تفاوت‌ دارد.[9]
آداب الحرمين به مجموعه‌اي از كارها و پرهيزهاي ناواجب گفته مي‌شود كه زائر براي پاسداشت حرمت اين دو مكان به جا مي‌آورد[10]و در منابع روايي و فقهي از آن‌ها به مستحبات تعبير شده است.[11]هر يك از اعمال حج، خود، آدابي دارد كه به تفصيل در مدخل مرتبط خواهد آمد؛ اما اين‌جا به همه آداب حج و حرمين نگرشي جامع داريم. اين آداب به دو دسته مشترك و اختصاصي تقسيم مي‌شوند.
 
ƒ آداب مشترك:اين دسته از آداب در هر دو حرم مكي و مدني شده و گاه حتي در ديگر مكان‌هاي مقدس شايسته مراعات‌اند.
 
‚1. احترام، فروتني و وقار:اين خصوصيت زائر مسجدالحرام با تأكيد بر پيراستگي از تكبر و خودخواهي به هنگام ورود، در چندين روايات بيان و پاداش آن، آمرزش گناهان شمرده شده است.[12]اين ادب را در حرم پيامبر9 نيز سفارش كرده‌اند.[13]پرهيز از حمل سلاح و آشكار‌كردن آن در مكه و مدينه[14]يكي از مظاهر همين ادب و احترام است. خوابيدن در مسجدالحرام و مسجدالنبي نيز مصداقي از بي احترامي و مكروه شمرده شده است.[15]
 
‚2. طهارت:آراستگي به هر دوگونه طهارت ظاهري و باطني در حرم مكي و مدني مطلوب است. خداوند به ابراهيم و اسماعيل8 فرمود: فرود آييد و پيش از درآمدن به حرم غسل كنيد. و آن دو نيز چنين كردند.[16]درباره حرم پيامبر نيز بر اين توصيه تأكيد[17]و چند غسل مستحب براي هر دو مكان ذكر شده است؛ از جمله: غسل زيارت خانه خدا و نيز ورود به شهر مكه، حرم مكي، خانه كعبه، شهر مدينه، حرم مدني، و مسجدالنبي، و نيز غسل از منزل يا بئر ميمون در محله ابطح پيش از ورود به مسجدالحرام.[18]
 
‚3. بيرون نيامدن در اوقات خاص:بيرون نيامدن از مكه و مدينه در روز جمعه پيش از گزاردن نماز جمعه[19]و نيز بعدازظهر هر روز پيش از خواندن نماز ظهر و عصر، از آداب حرمين است.[20]
 
‚4. گزاردن نمازهاي واجب در حرمين:گزاردن نمازهاي واجب در مسجدالحرام و مسجدالنبي از آداب هر دو حرم است[21]. همچنين تخيير ميان قصر و اتمام، از فضايل ويژه اين دو مكان و حائر حسيني و مسجد كوفه به شمار مي‌آيد.[22]
 
منابع
اتحاف الزائر:ابن عساكر (م.686ق.)، به كوشش شكري، بيروت، دار الارقم؛الاحتجاج:ابومنصور الطبرسي (م.520ق.)، به كوشش سيد محمد باقر، دار النعمان، 1386ق؛احياء علوم الدين:الغزالي (م.505ق.)، بيروت، دار الكتب العربي؛اعمال الحرمين:علي بن منصور المرهون، دار الهدي، 1422ق؛الاقتصاد الهادي:الطوسي (م.460ق.)، به كوشش حسن سعيد، تهران، مكتبة جامع چهل ستون، 1400ق؛بحار الانوار:المجلسي (م.1110ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403ق؛البحر الرائق:ابونجيم المصري (م.970ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛بحرالعلوم:السمرقندي (م.375ق.)، به كوشش محمود مطرجي، بيروت، دار الفكر؛تاريخ المدينة المنوره:ابن شبّة النميري (م.262ق.)، به كوشش شلتوت، قم، دار الفكر، 1410ق؛تحرير الاحكام الشرعيه: العلامة الحلي (م.726ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق عليه السلام، 1420ق؛تذكرة الفقهاء:العلامة الحلي (م.726ق.)، آل البيت عليهم السلام، قم، 1414ق؛تهذيب الاحكام:الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي و آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛الثمر الداني:الآبي الازهري (م.1330ق.)، بيروت، المكتبة الثقافيه؛جامع احاديث الشيعه:اسماعيل معزي ملايري، قم، المطبعة العلميه، 1399ق؛جامع السعادات:محمد مهدي النراقي (م.1209ق.)، به كوشش كلانتر، نجف، دار النعمان؛جامع المقاصد:الكركي (م.940ق.)، آل البيت عليهم السلام، قم، 1411ق؛جامع عباسي:العاملي البهائي (م.1031ق.)، تهران، مؤسسه فراهاني؛الجامع للشرايع:يحيي بن سعيد الحلي (م.690ق.)، به كوشش گروهي از فضلاء، قم، سيد الشهداء، 1405ق؛جمهرة اللغه:ابن دريد (م.321ق.)، به كوشش رمزي بعلبكي، بيروت، دار العلم للملايين، 1987م؛جواهر الكلام:النجفي (م.1266ق.)، به كوشش قوچاني و ديگران، بيروت، دار احياء التراث العربي؛الحج و العمرة في الكتاب و السنه:ري شهري، قم، دار الحديث، 1376ش؛الحدائق الناضره:يوسف البحراني (م.1186ق.)، به كوشش آخوندي، قم، نشر اسلامي، 1363ش؛الخرائج والجرائح:الراوندي (م.573ق.)، قم، مؤسسة الامام المهدي عجل الله تعالي فرجه؛الدروس الشرعيه:الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛الرسائل العشر:الطوسي (م.460ق.)، قم، النشر الاسلامي؛سبل الهدي:محمد بن يوسف الصالحي (م.942ق.)، به كوشش عادل احمد و علي محمد، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛صهباي حج:جوادي آملي، قم، اسراء، 1377ش؛العين:خليل (م.175ق.)، به كوشش المخزومي و السامرائي، دار الهجره، 1409ق.؛غنائم الايام:ميرزا ابوالقاسم القمي (م.1221ق.)، به كوشش تبريزيان، مكتب الاعلام الاسلامي، 1417ق؛فرهنگ فارسي:معين (م.1350ش.)، تهران، اميركبير، 1375ش؛فقه السنه:سيد سابق، بيروت، دار الكتاب العربي؛القاموس الفقهي لغةً و اصطلاحاً:سعدي ابوجيب، دمشق، دار الفكر، 1419ق؛الكافي:الكليني (م.329ق.)، به كوشش غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛كامل الزيارات:ابن قولويه القمي (م.368ق.)، به كوشش القيومي، قم، نشر الفقاهه، 1417ق؛الكشاف:الزمخشري (م.538ق.)، مصطفي البابي، 1385ق؛كنزالعمال:المتقي الهندي (م.975ق.)، به كوشش صفوة السقاء، بيروت، الرساله، 1413ق؛لغت نامه:دهخدا (م.1334ش.) و ديگران، تهران، مؤسسه لغتنامه و دانشگاه تهران، 1373ش؛المبسوط في فقه الاماميه:الطوسي (م.460ق.)، به كوشش بهبودي، تهران، المكتبة المرتضويه؛المبسوط:السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛المجموع شرح المهذب:النووي (م.676ق.)، دار الفكر؛المرشد الي الكتاب المقدس:بيروت، دار الكتاب المقدس ـ مجلس كنائس الشرق الاوسط، 2000م؛المزار الكبير:محمد بن المشهدي (م.610ق.)، به كوشش القيّومي، قم، النشر الاسلامي، 1419ق؛مستدرك الوسائل:النوري (م.1320ق.)، بيروت، آل البيت عليهم السلام، 1408ق؛مستند الشيعه:احمد النراقي (م.1245ق.)، قم، آل البيت عليهم السلام، 1415ق؛مصباح المتهجد:الطوسي (م.460ق.)، بيروت، فقه الشيعه، 1411ق؛المعتمد في شرح المناسك:محاضرات الخوئي (م.1413ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دارالعلم، 1410ق؛معجم الفاظ الفقه الجعفري:احمد فتح‌الله، الدمام، 1415ق؛معجم لغة الفقهاء:محمد قلعجي، بيروت، دار النفائس، 1408ق؛مغني المحتاج:محمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛المقنع:الصدوق (م.381ق.)، قم، مؤسسة الامام الهادي عليه السلام، 1415ق؛المقنعه:المفيد (م.413ق.)، قم، نشر اسلامي، 1410ق؛من لا يحضره الفقيه:الصدوق (م.381ق.)، به كوشش غفاري، قم، نشر اسلامي، 1404ق؛مناسك الحج:السيد محمدرضا الگلپايگاني (م.1414ق.)، قم، دار القرآن الكريم، 1413ق؛الموسوعة الفقهية الميسره:محمد علي الانصاري، قم، مجمع الفكر الاسلامي، 1415ق؛المهذب:القاضي ابن البراج (م.481ق.)، به كوشش مؤسسة سيدالشهداء عليه السلام، قم، نشر اسلامي، 1406ق؛نزهة الناظر:يحيي بن سعيد حلي (م.689ق.)، به كوشش حسيني و واعظي، نجف، مطبعة الآداب، 1386ق؛النهايه:الطوسي (م.460ق.)، به كوشش آغا بزرگ تهراني، بيروت، دار الكتاب العربي، 1400ق؛نيل الاوطار:الشوكاني (م.1255ق.)، بيروت، دار الجيل، 1973م؛وسائل الشيعه:الحر العاملي (م.1104ق.)، به كوشش رباني شيرازي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403ق؛الوسيلة الي نيل الفضيله:ابن حمزه (م.560ق.)، به كوشش محمد الحسون، قم، مكتبة النجفي، 1408ق؛الهدايه:الصدوق (م.381ق.)، قم، مؤسسة الامام الهادي عليه السلام، 1418ق.
محمود گودرزي
 

[1]. لغت نامه، ج1، ص43؛ فرهنگ فارسي، ج1، ص16، «ادب».
[2]. البحر الرائق، ج1، ص56؛ القاموس الفقهي، ص17؛ معجم الفاظ الفقه الجعفري، ص22.
[3]. العين، ج3، ص221؛ لغت نامه، ج6، ص7787؛ فرهنگ فارسي، ج1، ص521، «حرم».
[4]. جمهرة اللغه، ج1، ص521؛ لغت نامه، ج6، ص7792، «حرم».
[5]. جواهر الكلام، ج5، ص60؛ معجم لغة الفقهاء، ص178.
[6]. المجموع، ج7، ص462؛ سبل الهدي، ج1، ص201.
[7]. مستدرك الوسائل، ج9، ص367؛ جامع احاديث الشيعه، ج10، ص111.
[8]. الحج و العمرة في الكتاب والسنه، ص51-55.
[9]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص380؛ جامع المقاصد، ج3، ص277.
[10]. نك: الموسوعة الفقهية الميسره، ج1، ص85.
[11]. الكافي، ج4، ص401؛ وسائل الشيعه، ج9، ص314-332؛ مستند الشيعه، ج13، ص342.
[12]. الكافي، ج4، ص401؛ وسائل الشيعه، ج9، ص321.
[13]. اتحاف الزائر، ص109.
[14]. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص252؛ وسائل الشيعه، ج9، ص358-359.
[15]. غنائم الايام، ج2، ص242؛ تاريخ المدينه، ج1، ص37.
[16]. الكافي، ج4، ص202.
[17]. اتحاف الزائر، ص41.
[18]. الرسائل العشر، ص168؛ المجموع، ج8، ص273؛ نزهة الناظر، ص16.
[19]. وسائل الشيعه، ج10، ص426؛ بحار الانوار، ج97، ص132.
[20]. الكافي، ج4، ص543؛ النهايه، ص286؛ الوسيله، ص191.
[21]. اتحاف الزائر، ص30-41؛ بحارالانوار، ج96، ص381؛ جامع عباسي، ص35.
[22]. من لا يحضره الفقيه، ج1، ص442؛ مصباح المتهجد، ص708؛ وسائل الشيعه، ج5، ص549.
 

نظرات بازديدکنندگان

  فــــرم ورود اطلاعات:
  لطفا چند لحظه صبر کنيد...
  نام شما:
  پست الکترونيک:
  با استفاده از آدرس پست الکترونيک با ما در ارتباط باشيد
  نظرات:

  کد: