فهرست مطالب فهرست مطالب فهرست مطالب بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
فهرست مطالب فهرست مطالب فهرست مطالب فهرست مطالب فهرست مطالب
جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 

عید قربان حرام شد روزی

در سکوتی که عطر خلوت داشت، ناگهان ازدحام شد روزی جای باران گرفت طوفان و، عمر گُلها ...

باز عدو چهره خودرا گشود

باز عدو چهره خودرا گشود چهره ای از آتش و همرنگ دود هان نکند ساده به آن بنگریم ...

خبر آورده‌اند از مکه

خبر آورده‌اند از مکه خبری داغ، داغ و طاقت‌سوز خبر آورده‌اند از مکه که منا، ...

بین هوهوی باد پاییزی

بین هوهوی باد پاییزی نغمه های هَزار پیچیده باز در کوچه کوچه ء شهرم خبری ناگوار ...

آتش کینه شعله ها دارد

آتش کینه شعله ها دارد در دل سر سپرده های یهود لعنت حق به هر چه وهابی لعنت فاطمه به ...

بعد یک عمر منتظر ماندن

بعد یک عمر منتظر ماندن اسم بابا در امده امسال شادی از چشمهاش معلوم است همه یِ خانه ...

بسم رب الشهدا رب ودود

بسم رب الشهدا رب ودود آنکه از سینه ما غم بزدود لیک با کینه عمال یهود باز غم ریخت ...

الا ای حاجیان کوی دلدار

الا ای حاجیان کوی دلدار که در دل بودتان شوق رخ یار همه محرم به سوی یار رفتید به ...

قصدمان سیر تا خدا بود و

قصدمان سیر تا خدا بود و  از وطن نیت سفر کردیم اشک می ریختیم و اهل و عیال آب می ...

موج روی موج

موج روی موج، می رسد به اوج سیل بی امان ...

ایستادگی

آتش، گلوله، سنگ برایم بیاورید جای قلم تفنگ برایم بیاورید باید که توپخانه بسازم ...

اسم بابا در امده امسال

اسم بابا در امده امسال شادی از چشمهاش معلوم است همه یِ خانه سر خوش و خوشحال یازده ...