دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان

دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان

در این دعا می خوانیم: خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات وگرامى دار در آن به حاضر کردن ویا داشتن مسائل ونزدیک گردان در آن وسیله ام به سویت از میـان وسیله ها اى آنکه سرگرمش نکند اصرار وسماجت اصرار کنندگان.

درخواست بهره فراوان از مستحبات از مضامین دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان است. متن و ترجمه دعای روز بیست و هشتم رمضان به شرح زیر است:


 


بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ وفّر حظّی فیهِ من النّوافِلِ واکْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیکَ من بینِ الوسائل یا من لا یَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّین.

خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات وگرامى دار در آن به حاضر کردن ویا داشتن مسائل ونزدیک گردان در آن وسیله ام به سویت از میـان وسیله ها اى آنکه سرگرمش نکند اصرار وسماجت اصرار کنندگان.


| شناسه مطلب: 100503
ماه رمضان دعامطالب مرتبط

نظرات کاربران