روایتی زیبا از سفر حجّ امام خمینی قدس سره روایتی زیبا از سفر حجّ امام خمینی قدس سره روایتی زیبا از سفر حجّ امام خمینی قدس سره بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
روایتی زیبا از سفر حجّ امام خمینی قدس سره روایتی زیبا از سفر حجّ امام خمینی قدس سره روایتی زیبا از سفر حجّ امام خمینی قدس سره روایتی زیبا از سفر حجّ امام خمینی قدس سره روایتی زیبا از سفر حجّ امام خمینی قدس سره

روایتی زیبا از سفر حجّ امام خمینی قدس سره

همسر حضرت امام خمینی قدس سره در مورد سفر حجّ حضرت امام بعد از تولّد دوّمین فرزندشان، در زمان طلبگی و در دوران آیة اللّه حاج شیخ عبدالکریم حائری، روایتی زیبا نقل می کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، همسر حضرت امام خمینی قدس سره در مورد سفر حجّ می گوید:
«حضرت امام قدس سره بعد از تولّد دوّمین فرزندشان، در زمان طلبگی و در دوران آیة اللّه حاج شیخ عبدالکریم حائری، به تاریخ 25 شوّال 1351 = 1312ش، با ماشین از قم به تهران، از تهران به اهواز، از اهواز به عراق و از عراق به لبنان رفتند و از آنجا به وسیله کشتی عازم جدّه شدند.
درکشتی با چند تن از تجّار قم به نام های آقایان: آقازاده و برادرزاده اش مصطفوی و صادقی آشنا می شوند و گویا در مکّه حضرت امام قدس سره خود به تنهایی منزلی اختیار می کنند و آقایان نامبرده جهت احوالپرسی و نشست های دوستانه خدمت ایشان می رسیده اند.
گفتنی است که به هنگام برگشتن از حج، تا لبنان با همان آقایان همراه بوده اند و حضرت امام قدس سره از لبنان به نجف آمده و سپس عازم ایران می شوند. ورود ایشان به قم، مقارن زمانی بوده که در این شهر سیل به راه افتاده بود.»


 


منبع: مجله میقات حج شماره 30


| شناسه مطلب: 100723
حج تمتع امام خمینیمطالب مرتبط

نظرات کاربران