حج نرفته ثواب حج ببریم!

ثواب کدام عبادات معادل ثواب حج است؟ حج نرفته ثواب حج ببریم!

ثواب کدام عبادات معادل ثواب حج است؟ حج نرفته ثواب حج ببریم!

ثواب کدام عبادات معادل ثواب حج است؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
حج نرفته ثواب حج ببریم!

ثواب کدام عبادات معادل ثواب حج است؟ حج نرفته ثواب حج ببریم!

ثواب کدام عبادات معادل ثواب حج است؟ حج نرفته ثواب حج ببریم!

ثواب کدام عبادات معادل ثواب حج است؟ حج نرفته ثواب حج ببریم!

ثواب کدام عبادات معادل ثواب حج است؟ حج نرفته ثواب حج ببریم!

ثواب کدام عبادات معادل ثواب حج است؟
حج نرفته ثواب حج ببریم!

ثواب کدام عبادات معادل ثواب حج است؟

خداوند مهربان برای برخی اعمال عبادی دیگر ثواب حج را به بندگان خود عطاء می‌کند؛ چه خوب است که با انجام آنها، حج نرفته ثواب حج ببریم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، چگونگی نگرش انسان به جهان هستی جهت دهنده و تعیین کننده رفتار وی است. بدیهی است که تفکر انسان سبب رفتار و اعمال خود است، به عنوان نمونه تفاوت و اختلاف بسیار است از جهت اعمال و روش زندگی انسانی که دنیا و آفرینش را هدف‌دار می داند، با کسی که خلقت را بیهوده فرض می کند.معصوم (ع)؛ محل کسب نگرش به جهان هستیاین مسئله که انسان در دنیا در پی کسب چه چیزی باشد، رابطه مستقیمی با تفکر وی دارد. انسان عاقل چگونگی نگرش خود به جهان هستی را از جایی کسب می کند که کامل و جامع بوده و از هر گونه اشتباه مصون باشد؛ چرا که زندگی دارای ابعاد بسیار پیچیده‌ای است و فرد عادی زمان کافی، اطلاعات و آگاهی لازم برای حل و فصل همه پیچیدگی‌های زندگی انسانی که وجوه مختلفی را در بر می گیرد، ندارد.


خداوند تبارک و تعالی برای رسیدن بشر به مقصد نهایی، هادیانی را در زمین قرار داده است که به وسیله علم آن معصومین، انسان بتواند درست ترین و سریع ترین راه را شناسایی کند و شایسته ترین زندگی را برگزیند.


جانشینان خداوند در زمین همیشه سعی در دادن تصوری درست و راهگشا از دنیا به انسان‌ها داشته‌اند و یکی از وظایف اولیاء و انبیاء الهی سعی در فهماندن این موضوع است که دنیا مزرعه آخرت است و هویت زندگی دنیوی مانند مزرعه‌ای است که باید در آن زحمت کشید و کاشت تا در آخرت برداشت و استفاده کرد.عبادت حضرت حق زمینه‌ای برای تعالی روح و پرورش معنوی انسانائمه اطهار همیشه سعی در توجه دادن به ضرورت استفاده از دنیا برای تکامل و رشد معنوی داشته‌اند، عبادت و پرستش حضرت حق زمینه و علتی برای پرورش روح انسان است و حتی در قرآن از آن به عنوان هدف خلقت یاد شده است. «ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون»؛ ما خلق نکردیم جن و انسان را جز برای عبادت.ثواب عظیم حاجی در ایام حجعبادت حضرت پروردگار و پرستیدن وی، وجوه بسیار متنوع و متفاوتی دارد که در زمینه اعمال عبادی می توان از مناسک حج نام برد؛ چرا که حج گذاردن و انجام اعمال آن باعث آمرزش و اجر فراوانی است.


امام صادق(ع) در توصیف ثواب حج گذاری می فرماید: «کجا می توان به ثوابی که شخص حج گذار به آن می رسد، رسید؟» این فرمایش حضرت نشان از عظیم بودن ثواب حج دارد، در ثواب الاعمال صفحه 140 از پیامبر(ص) نقل شده است: «اگر به اندازه کوه ابوقیس طلای سرخ داشته باشی و تمام آن را در راه خدا انفاق کنی به ثواب شخص حج گذار نخواهی رسید.»


با توجه به روایات و احادیث نقل شده از ائمه معصومین می توان دانست که حج در اسلام، عمل عبادی است که ثواب بسیار زیادی برای آن منظور شده است.اعمال عبادی که ثواب آن مساوی با حج استاما با توجه به اینکه هر ساله امکان به جا آوردن حج برای همگان ممکن نیست و محروم ماندن از این ثواب عظیم در روز قیامت حسرتی بزرگ برای مشتاقان الی الله خواهد بود.


خداوند رئوف و مهربان برای اعمال عبادی دیگری نیز ثواب حج را به بندگان خود عطاء می کند که یکی از اعمال عبادی که ثواب حج برای آن منظور شده است عبادت کردن پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب است.ذکر خدا پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب در سجاده؛ ثواب حج را داردپیامبر اکرم(ص) می فرماید: «هر مسلمانی که پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب در سجاده بنشیند و ذکر خدا گوید ثواب حج برایش نوشته می شود و گناهانش آمرزیده می شود، همچنین اگر بنشیند تا ساعتی که نماز در آن وارد است فرا رسید، دو یا چهار رکعت نماز بخواند گناهان گذشته‌اش آمرزیده می شود و خداوند ثواب حج برای‌اش منظور می کند.»


مسلمانی که کیث باشد می تواند از طریق عمل کردن به این احادیث گرانبها هر روز به ثواب حج برسد و از فرصت دنیای فانی برای زندگی سعادتمند در دنیای باقی استفاده کند.ثواب نماز مغرب به جماعت مساوی، ثواب حج مبرور و عمره مقبول استهمچنین رسول اکرم(ص)  فرموده‌اند: «هر کس نماز مغرب را به جماعت بخواند ثواب حج می برد و عمره مقبوله را دارد.» انسانی که فرصت شناس باشد، ارزش دنیا را بسان مزرعه آخرت می داند و برای اندوختن توشه اخروی از آن استفاده می کند و در کاشتن بذر طاعت کاهلی نمی کند. چنانچه خداوند در سوره مزمل آیه 20 می فرماید: «آن چه از پیش از خیر برای خویش فرستادید نزد خدا بیابید.»استفاده از سخنان اهل بیت(ع) برای ذخیره توشه آخرتبا توجه به فناپذیری دنیا سالک الی الله از سرمایه و فرصت‌های دنیوی بهره می برد تا به وسیله آن آخرت خود را آباد کند و برای رسیدن به مقصد توشه و بهره‌ های بیشتری را کسب کند. امام صادق(ع) می فرماید: «هر کس پس از نماز مغرب تعقیبات بخواند و بدون این که با کسی تکلم کند، چهار رکعت نماز گذارد ثواب یک حج مقبول در نامه عملش ثبت می گردد.»


خداوند به همه مسلمانان توفیق دهد که با بهره گیری از احادث اهل بیت(ع) بتوانند بهترین توشه و زاد و برگ را برای آخرت خود ذخیره کنند و عمل به این عبادات مگر با خواندن و آگاهی پیدا کردن از سخنان گهر بار اهل بیت عطمت و طهارت ممکن نخواهد بود.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران