ماجرای مواجه شدن اسیر ایرانی با شکنجه‌گر عراقی در پیاده‌روی‌ اربعین (فیلم) ماجرای مواجه شدن اسیر ایرانی با شکنجه‌گر عراقی در پیاده‌روی‌ اربعین (فیلم) ماجرای مواجه شدن اسیر ایرانی با شکنجه‌گر عراقی در پیاده‌روی‌ اربعین (فیلم) بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
ماجرای مواجه شدن اسیر ایرانی با شکنجه‌گر عراقی در پیاده‌روی‌ اربعین (فیلم) ماجرای مواجه شدن اسیر ایرانی با شکنجه‌گر عراقی در پیاده‌روی‌ اربعین (فیلم) ماجرای مواجه شدن اسیر ایرانی با شکنجه‌گر عراقی در پیاده‌روی‌ اربعین (فیلم) ماجرای مواجه شدن اسیر ایرانی با شکنجه‌گر عراقی در پیاده‌روی‌ اربعین (فیلم) ماجرای مواجه شدن اسیر ایرانی با شکنجه‌گر عراقی در پیاده‌روی‌ اربعین (فیلم)

ماجرای مواجه شدن اسیر ایرانی با شکنجه‌گر عراقی در پیاده‌روی‌ اربعین (فیلم)

در یک برنامه تلویزیونی یک اسیر ایرانی ماجرای روبه رو شدنش با شکنجه‌گر عراقی را تعریف کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، ماجرای مواجه شدن اسیر ایرانی با شکنجه‌گر عراقی در پیاده‌روی‌ اربعین را در ویدئو ببینید. 


| شناسه مطلب: 101319
اربعین ایران عراقمطالب مرتبط

نظرات کاربران