قیام گوهر حجاب قیام گوهر حجاب قیام گوهر حجاب بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
قیام گوهر حجاب قیام گوهر حجاب قیام گوهر حجاب قیام گوهر حجاب قیام گوهر حجاب

قیام گوهر حجاب

اگر ریشه‌های غیرت در ایران خشکیده بود، امثال شیخ بهلول، نواب احتشام و حاجی حسین قمی مظلومانه در چنگال طاغوت جان می‌دادند و جنبش تو، بی‌سر می‌شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، مناره‌های تو را شاهد می‌گیرم به قیامی که در صحن زیبایت رخ داد. آن‌گاه که مزدور قدّاره‌بند انگلیس خیال خام کشف حجاب ناموس‌ وطن را در ذهن می‌پروراند، چشم‌های بصیر و گوش‌های شنوایی که در کنار حوض تو وضو ساخته بودند، دست به کار شدند؛ همان‌ها که نماینده‌‌شان را به دربار پهلوی فرستادند تا طاغوت را از فساد بازدارند؛ اما جوابی جز سرکوب و حصر دریافت نکردند.


آری! گنجینه‌های علم و شهامت که سر در مقابل تفنگ‌ها پایین نیانداختند و در برابر صدای دهشتناک توپ‌ها نلرزیدند٬ بانگ برآورده و قیامی را در تو سامان دادند. گلبرگ‌های حرکت شکفت و طاغوت دست‌پاچه شد. رگ‌های خودفروشی و وطن فروشی رو به خشکی رفت و سربازان قلدر به سرایت یورش بردند تا رهبران قیام گوهرشاد را توقیف نمایند.


اگر ریشه‌های غیرت در ایران خشکیده بود، امثال شیخ بهلول، نواب احتشام و حاجی حسین قمی مظلومانه در چنگال طاغوت جان می‌دادند و جنبش تو، بی سر می‌شد.


هر روز اما صحن تو بیشتر در غلغله و غوغای قیام غرق می‌شد. گلبرگ‌ها با تیر خصم پرپر شدند و چراغ عمر قیام وامض شد. حوض پر آب صحنت بوی سرب و دود گرفت و خون شهدا گوهرشاد را سرخ‌پوش کرد. کرنش تپانچه‌ها، تفنگ‌ها و مسلسل‌های جنگی، سرای تو را به خروش آورد؛ اما دیری نپایید که صدایی جز زوزه‌ دژخیمان باقی نماند. صدایی که نالۀ کودک مجروح را هم به سکوت خوفناک مرگ پیوند می‌زد تا چند صباحی به رسم فراموشخانه‌های سوغات فرنگ زندگی کند. حیاتی که با ممات توفیری نداشت.


وقتی جلوی محراب با شکوهت می‌ایستم، نقش و نگارش مرا به خود می‌کشاند. محو طرحی می‌شوم که آن مرد، در آخرین ثانیه‌های عمرش، در حالی که دست به زخم گلوله داشت، به آن خیره شده بود. مجذوب نمایی می‌شوم که رهبران یک حرکت عظیم در برابر آن قدم گذاشته‌اند، نشسته‌اند، یا مردم را به‌پند گرفته‌اند. رهبرانی که جز عزت و پیشرفت، هیچ نمی‌خواستند؛ کسانی که آبادانی را در کلاه خارجی، عریانی یا زی حیوانی نمی‌دیدند، بلکه آن را در تمدن سعادت‌محور می‌جستند.


شیخ بهلول را به یاد بیاور. در برابر هارون‌های ستمگر زمان، بهلول‌ها ایستاده‌اند. گوهرشاد، ای دُرّ حریم رضوی، شیخ بهلول را به یاد بیاور. او را دوباره مجسم کن که چگونه در برابر چکمه‌پوش جبار زمانش ایستاد. او را دوباره بر منبر خود بنشان و سخنانش را در ایوان خیال ما طنین‌انداز کن تا هرگز چیزی غیر از آرمان بلندش را متصور نشویم. آرمان توحید و عدالت.


گوهرشاد! بگو! از آن روز بگو. فریاد بزن و بگو که حجاب، سنگری برای حفظ آرمان توحید و عدالت است. پیام قیام 1314 را از مئذنه‌ات به همه برسان، اسلحه‌ای که در برابر دشمن پرده‌در می‌خواهند، عفاف است. بگو که حجاب، میراث فاطمی برای آرمان مهدوی است. فریاد کن که تن‌های مرده، منتظر ندای روح‌بخش تو هستند.


مسلم عارف


| شناسه مطلب: 101409
حجاب مشهد مقدسمطالب مرتبط

نظرات کاربران