نسل‌کشی سادات و مسلمانان شیعه نسل‌کشی سادات و مسلمانان شیعه نسل‌کشی سادات و مسلمانان شیعه بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
نسل‌کشی سادات و مسلمانان شیعه نسل‌کشی سادات و مسلمانان شیعه نسل‌کشی سادات و مسلمانان شیعه نسل‌کشی سادات و مسلمانان شیعه نسل‌کشی سادات و مسلمانان شیعه

نسل‌کشی سادات و مسلمانان شیعه

انتشارات مشعر کتاب نسل‌کشی سادات و مسلمانان شیعه را به نویسندگی محمد رضا زارع خورمیزی به چاپ رسانده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، بر پایه مستندات تاریخی، برخورد قهرآمیز با خاندان پیامبر (ص) و شیعیانشان، بلافاصله بعد از رحلت نبی اکرم آغاز شد و در دوره های متعدد ادامه یافت. لذا تاریخِ مظلومیت خاندان نبی اکرم (ص) و پیروان آنها به درازای تاریخ اسلام است. ولی نکته مهم تر اینجاست که هنوز این مظلومیت ادامه دارد و شیعیان، به رغم رشد حساسیت جامعه بشری درباره نسل کشی و کشتار جمعی، هنوز تحت این گونه مظالم هستند. به تعبیر مقام معظم رهبری: «پیروان اهل بیت (علیهم السلام) در اغلب نقاط دنیا مظلوم اند. حتی در ایران هم شیعیان مظلوم اند. ممکن است شخصی یا ملتی در کمال اقتدار هم باشد؛ اما مظلوم واقع شود. دست های مجرم و گنهکار برای اینکه فکر اهل بیت و مکتب اهل بیت (علیهم السلام) را منحرف از اسلام معرفی نمایند به او تهمت می زنند و شیعه در این بین مظلوم واقع می شود. بعضی جاها متأسفانه این گونه است که فقط به خاطر اینکه به این مذهب معتقدند، مورد تعقیب قرار می گیرند. این، ظلم خیلی بزرگی است». اگرچه موضوع ستم بر سادات و شیعیان، از چشم مورخان و مؤلفان منصف پنهان نمانده است، با این حال جای اثر علمی گسترده ای که گزارش کاملی از نسل کشی آنها از ابتدای تاریخ اسلام تا زمان معاصر را به طور مستند ارائه کرده باشد بسیار خالی بود.


کتاب نسل‌کشی سادات و مسلمانان شیعه به نویسندگی محمد رضا زارع خورمیزی را انتشارات مشعر به چاپ رسانده است.


 


ساختار کتاب


در کتاب نسل کشی سادات و مسلمانان شیعه در هفده فصل بنابر قرون تاریخی به این واقعه مهم پرداخته شده است:


فصل اول: کشتار جمعی سادات و مسلمانان شیعه در قرن اول هجری؛ برخی عناوین این بخش: کشتار جمعی قبایل هوادار حاکمیت اهل بیت علیهم السلام در زمان خلیفه اول، کشتار شیعیان بصره توسط شورشیان جمل در زمان حضرت علی (ع)، کشتار شیعیان توسط خوارج در زمان حضرت علی (ع)، کشتار جمعی خاندان پیامبر (ص) و شیعیانشان به دست خاندان ابوسفیان.


فصل دوم: کشتار شیعیان در قرن دوم هجری؛ برخی عناوین این بخش: ادامه کشتار جمعی سادات و شیعیان توسط امرای اموی، کشتار جمعی موالی شیعی بربر و نخبگان شیعه در اندلس، نسل کشی و کشتار جمعی سادات و شیعیان در آغاز حکمرانی عباسیان.


فصل سوم: کشتار جمعی مسلمانان شیعه در قرن سوم هجری؛ برخی عناوین این بخش: کشتار جمعی سادات و شیعیان در زمان مأمون، کشتار جمعی سادات و شیعیان از معتصم تا متوکل، کشتار جمعی سادات علوی و شیعیان از مستعین تا مقتدر.


فصل چهارم: کشتار جمعی مسلمانان شیعه در قرن چهارم هجری؛ برخی عناوین زیر این عنوان: کشتار جمعی شیعه توسط هواداران بربهاری و حنابله متعصب، فجایع غالیان و قرمطیان علیه شیعه، فجایع ابویزید خارجی صاحب الحمار.


فصل پنجم: کشتار جمعی مسلمانان شیعه در قرن پنجم هجری؛ برخی عناوین زیر این عنوان: کشتار جمعی شیعه توسط فرقه کرامیه، حملات خونین حنابله متعصب علیه شیعه کرخ بغداد، قتل عام شیعه مغرب الاوسط توسط معز بن بادیس زیری، قتل عام شیعه مغرب الاقصی توسط مرابطان متعصب.


فصل ششم: کشتار جمعی مسلمانان شیعه در قرن ششم هجری؛ برخی عناوین زیر این عنوان: قتل عام شیعیان اسماعیلی توسط برخی امرای متعصب سلجوقی، کشتار جمعی شیعه توسط ایوبیان، کشتار جمعی مسلمانان شیعه در دوره خوارزمشاهیان، کشتار جمعی شیعه توسط صلیبیان.


فصل هفتم: کشتار جمعی مسلمانان شیعه در قرن هفتم هجری؛ برخی عناوین این بخش:  قتل عام مسلمانان شیعه توسط چنگیزخان مغول، فجایع شرف الملک وزیر جلال الدین خوارزمشاه، قتل عام شیعه توسط هلاکوخان مغول.


فصل هشتم: کشتار جمعی مسلمانان شیعه در قرن هشتم هجری؛ برخی عناوین این فصل: قتل علما و مردم عادی شیعه در دوره ایلخانان مغول و ملوک الطوایف، فجایع برخی امرای متعصب ممالیک در حجاز، شام و مصر، قتل عام مسلمانان شیعه در یورش های تیمور لنگ.


فصل نهم: کشتار جمعی مسلمانان شیعه در قرن نهم هجری؛ برخی عناوین زیر این عنوان: ادامه قتل عام مسلمانان شیعه در دوره تیمور لنگ و بازماندگان او، فجایع متعصبان علیه مسلمانان شیعه در دوره گورکانیان هند، قتل عام سادات و شیعیان در جنوب هند.


فصل دهم: کشتار جمعی مسلمانان شیعه در قرن دهم هجری؛ برخی عناوین این بخش: کشتار جمعی شیعیان خراسان در حملات ازبکان، فجایع سلطان سلیم عثمانی علیه شیعیان، فجایع سلطان مراد سوم عثمانی علیه مسلمانان شیعه، فجایع پرتغالی ها علیه مسلمانان شیعه شرق آفریقا، بحرین و کرانه های خلیج فارس.


فصل یازدهم: کشتار جمعی مسلمانان شیعه در قرن یازدهم هجری؛ برخی از عناوین این بخش: فجایع سلطان مراد چهارم عثمانی در عراق و شهرهای غرب ایران، فجایع عثمانی ها در مناطق شیعه نشین عربی.


فصل دوازدهم: کشتار جمعی مسلمانان شیعه در قرن دوازدهم هجری؛ برخی از عناوین این بخش: قتل عام مردم شهرهای مرکزی ایران در فتنه افاغنه به بهانه تشیع، سوءاستفاده عثمانی ها از فتنه افاغنه و نقض صلح و آغاز دوره جدید قتل عام شیعه، ادامه فجایع عثمانی علیه شیعیان عرب و حجاج خانه خدا، قتل عام و تخریب شهرهای مرکزی ایران توسط الله یارخان ازبک.


فصل سیزدهم: کشتار جمعی مسلمانان شیعه در قرن سیزدهم هجری؛ برخی از عناوین این بخش: قتل عام سادات حلب توسط ینی چری های عثمانی، فجایع انگلیسی ها در مناطق شیعه نشین هند.


فصل چهاردهم: کشتار جمعی مسلمانان شیعه در دوره معاصر؛ برخی عناوین زیر این عنوان: نسل کشی و کشتار جمعی مسلمانان شیعه ایران، نسل کشی و کشتار جمعی مسلمانان شیعه در عراق، نسل کشی شیعیان افغانستان، نسل کشی و کشتار جمعی مسلمانان شیعه در پاکستان، کشتار جمعی شیعیان در عربستان.


فصل پانزدهم: رکوردهای تاریخی نسل کشی و جنایت علیه شیعیان؛ برخی عناوین این بخش: مسلمانان شیعه بزرگ ترین قربانی تفتیش عقاید از ابتدا تاکنون، شیعیان، بزرگ ترین قربانی تخریب اماکن مقدس و مذهبی، شیعیان، بزرگ ترین قربانی سلاح های شیمیایی و کشتار جمعی در دوره معاصر.


فصل شانزدهم: ریشه ها، علل، انگیزه ها و بهانه های کشتار جمعی شیعه؛ برخی از عناوین این بخش: ریشه های قتل عام شیعه، علل قتل عام شیعه، انگیزه های کشتار جمعی شیعه.


فصل هفدهم: راه های برون رفت از پدیده نسل کشی شیعیان؛ برخی عناوین زیر این عنوان: انجام امور زیربنایی برای معرفی صحیح شیعه، برپایی جنبش ضد تکفیر و بهره گیری از شیوه های مختلف مقابله با تکفیر، به کارگیری هر چه بیشتر ظرفیت های اهل تسنن دوستدار اهل بیت (ع).


 


ویژگی های اثر


1. شناساندن مظلومیت سادات و شیعیان؛


2. راه‌های برون رفت شیعیان از مظلومیت؛


3. پرداخت تاریخی به هر یک از قرون گذشته اسلامی درباره سادات و شیعیان؛


4. استفاده از منابع متقن و مناسب برای استحکام اثر؛


5. راه‌های اثبات حقانیت شیعه؛


6. پاسخ به شبهات در مورد شیعه؛


7. پرداختن به بعد سیاسی در نسل کشی شیعیان.


 


برشی از کتاب


درباره نقش انگلستان در قتل عام شیعیان در صفحات 434 این مطالب آمده است:


مناطق جنوب هند، قبل از هجوم انگلیسی ها، شاهد حاکمیت سه دولت شیعی، با محوریت مهاجران ایرانی بود که مورد حمله متعصبانه اورنگ زیب، حاکم گورکانی دهلی، قرار گرفت. به رغم فجایع اورنگ زیب علیه شیعیان هندوستان؛ آنها از میان نرفتند و بعد از هجوم استعمارگران انگلیسی، مقاومت های گسترده ای کردند. ولی انگلیسی ها آنها را سرکوب و قتل عام کردند. رفتار کمپانی هند شرقی انگلیس به حدی غیرانسانی بود که حتی افرادی از میان خودشان زبان به اعتراض گشودند. جان دیون پورت، در اعتراض به رفتار زشت هموطنان مستعمره چی خود، کتابی به نام «عذر تقصیر به پیشگاه محمد صلی الله علیه و آله و قرآن» نوشت و جنایات بی شمار انگلیسی ها در هند، از جمله مناطق و ایالات شیعه نشین میسور و اود را به باد اعتراض گرفت. سال های پایانی قرن 18، دوران تحرک و قیام چشمگیر شیعیان جنوب هند ضد سلطه انگلیس بود که در قالب مبارزات سخت حیدرعلی و فرزند شجاعش، تیپوسلطان، بروز یافته بود. اما ولسلی انگلیسی، با استفاده از زور و نیرنگ و نیز خائنان داخلی، توانست تیپوسلطانِ شیعه را در سال (1214 ه. ق/ 1799 م) به قتل برساند. تیپوسلطان، شیعه ای معتقد و فارسی زبان بود و ارادتی خاص به امام علی (ع) داشت. انگلیسی ها با کشتن او و یارانش، سلطه خود را بر جنوب هند گسترش دادند.


انتشارات مشعر کتاب «نسل کشی سادات و مسلمانان شیعه» را در قطع وزیری و 830 صفحه به چاپ رسانده است.


علاقه‌مندان می‌توانند برای خرید این کتاب به انتشارات مشعر به آدرس: خیابان آزادی، تقاطع رودکی، سازمان حج و زیارت، طبقه چهارم، دفتر موسسه فرهنگی هنری مشعر مراجعه کنند.


| شناسه مطلب: 101431
تازه های نشر شیعهمطالب مرتبط

نظرات کاربران