سفارش جاودانه امام صادق (ع) به راهیان خانه خدا+ فیلم سفارش جاودانه امام صادق (ع) به راهیان خانه خدا+ فیلم سفارش جاودانه امام صادق (ع) به راهیان خانه خدا+ فیلم بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
سفارش جاودانه امام صادق (ع) به راهیان خانه خدا+ فیلم سفارش جاودانه امام صادق (ع) به راهیان خانه خدا+ فیلم سفارش جاودانه امام صادق (ع) به راهیان خانه خدا+ فیلم سفارش جاودانه امام صادق (ع) به راهیان خانه خدا+ فیلم سفارش جاودانه امام صادق (ع) به راهیان خانه خدا+ فیلم

سفارش جاودانه امام صادق (ع) به راهیان خانه خدا+ فیلم

سیره امام صادق(ع) در حج، معیار و الگویی سازنده در حجِ همه شیعیان و مسلمانان به شمار می رود. مام صادق (ع) به مسافران خانه خدا سفارش کرده‌اند که چون اراده حج کردی پیش از عزم خویش، دل خود را از هر کار و حجابی خالی کن.

امام صادق (ع) در حدیثی به مسافران خانه خدا سفارش کرده‌اند که چون اراده حج کردی پیش از عزم خویش، دل خود را از هر کار و حجابی خالی کن و تمام کارهایت را به آفریننده‌ات وا نِه و تمام آنچه از حرکات و سکنات بر تو ظاهر شود بر او توکل کن و تسلیم قضا و فرمان و تقدیر او شو. دنیا و راحت خلق را وداع گوی و حقوقی که از مردم بر گردن داری ادا کن و بر زاد و راحله و یاران و قوت و جوانی و مال خود تکیه مکن که مبدا دشمن وبال تو گردد.

 


 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران