تصاویری از محدودیت مناسک حج به علت همه گیری کرونا تصاویری از محدودیت مناسک حج به علت همه گیری کرونا تصاویری از محدودیت مناسک حج به علت همه گیری کرونا بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
تصاویری از محدودیت مناسک حج به علت همه گیری کرونا تصاویری از محدودیت مناسک حج به علت همه گیری کرونا تصاویری از محدودیت مناسک حج به علت همه گیری کرونا تصاویری از محدودیت مناسک حج به علت همه گیری کرونا تصاویری از محدودیت مناسک حج به علت همه گیری کرونا

تصاویری از محدودیت مناسک حج به علت همه گیری کرونا

به دلیل نگرانی از افزایش شیوع کرونا، امسال فقط تعداد محدودی از شهروندان ساکن عربستان توانستند در مراسم حج امسال شرکت کنند. سال گذشته حدود دو و نیم میلیون از عربستان و دیگر کشور‌ها نفر در این مراسم شرکت کردند.


| شناسه مطلب: 101728
حج99مطالب مرتبط

نظرات کاربران