عرفات؛ نماد یک رنگی و توحید است+کلیپ عرفات؛ نماد یک رنگی و توحید است+کلیپ عرفات؛ نماد یک رنگی و توحید است+کلیپ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
عرفات؛ نماد یک رنگی و توحید است+کلیپ عرفات؛ نماد یک رنگی و توحید است+کلیپ عرفات؛ نماد یک رنگی و توحید است+کلیپ عرفات؛ نماد یک رنگی و توحید است+کلیپ عرفات؛ نماد یک رنگی و توحید است+کلیپ

عرفات؛ نماد یک رنگی و توحید است+کلیپ

وقوفِ در عرفات برای آن است که انسان به معارف و علوم دینی واقف شده و از اسرار الهی نظام آفرینش با خبر شود. بداند که خداوند به همه‌ نیازهای او واقف و بر رفع همه‌‌ آنها تواناست. خود را به خدا بسپارد و فقط او را اطاعت کند که طاعت او سرمایه و وسیله‌‌ هر بی‌نیازی است: و طاعته غنی

 

 


 


| شناسه مطلب: 101733
عرفاتمطالب مرتبط

نظرات کاربران