جمع آوری سلاح برای جنگ با شیطان+کلیپ جمع آوری سلاح برای جنگ با شیطان+کلیپ جمع آوری سلاح برای جنگ با شیطان+کلیپ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
جمع آوری سلاح برای جنگ با شیطان+کلیپ جمع آوری سلاح برای جنگ با شیطان+کلیپ جمع آوری سلاح برای جنگ با شیطان+کلیپ جمع آوری سلاح برای جنگ با شیطان+کلیپ جمع آوری سلاح برای جنگ با شیطان+کلیپ

جمع آوری سلاح برای جنگ با شیطان+کلیپ

یکی از حکمت های پرتاب سنگ به نماد شیطان این است که شیطان سه بار در مقابل ابراهیم خلیل الله ظاهر شد و هر سه بار توسط ابراهیم بت شکن مورد رجم، طرد و سنگ پرانی قرار گفت.


 


| شناسه مطلب: 101737
رمی جمراتمطالب مرتبط

نظرات کاربران