نشست تخصصی« دفاع از عقاید شیعه وپاسخ به شبهات وهابیت» برگزار شد
نشست تخصصی« دفاع از عقاید شیعه وپاسخ به شبهات وهابیت» برگزار شد
نشست تخصصی« دفاع از عقاید شیعه وپاسخ به شبهات وهابیت» برگزار شد
بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
نشست تخصصی« دفاع از عقاید شیعه وپاسخ به شبهات وهابیت» برگزار شد
نشست تخصصی« دفاع از عقاید شیعه وپاسخ به شبهات وهابیت» برگزار شد
نشست تخصصی« دفاع از عقاید شیعه وپاسخ به شبهات وهابیت» برگزار شد
نشست تخصصی« دفاع از عقاید شیعه وپاسخ به شبهات وهابیت» برگزار شد
نشست تخصصی« دفاع از عقاید شیعه وپاسخ به شبهات وهابیت» برگزار شد

نشست تخصصی« دفاع از عقاید شیعه وپاسخ به شبهات وهابیت» برگزار شد

پژوهشکده حج و زیارت در راستای اهداف و وظایف خود که معرفی مکتب اهل بیت(ع) ودفاع از عقاید شیعه وپاسخ به شبهات وهابیت، نشست علمی تخصصی در باره معرفی جلد 15 کتاب موسوعه رد شبهات » را برگزار کرد. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، پژوهشکده حج و زیارت در راستای اهداف و وظایف خود که معرفی مکتب اهل بیت(ع) ودفاع از عقاید شیعه وپاسخ به شبهات وهابیت است، نشست علمی تخصصی در باره معرفی جلد 15 کتاب موسوعه رد شبهات » که توسط دکتر مهدی نکوئی سامانی، عضو گروه کلام و معارف پژوهشکده تألیف شده است را برگزار کرد. 
در این نشست نویسنده اثر ابتدا به بیان ضرورت پاسخ گویی به شبهات وهابیت و اقدام بنیادین پژوهشکده حج و زیارت در راستای پاسخ به شبهات مطرح شده علیه شیعه پرداخت و مجموعه « موسوعه رد شبهات » را اثری مفید وماندگار در خصوص تبیین عقاید شیعه وپاسخ به شبهات معرفی کرد. 
نویسنده جلد پانزدهم « موسوعه رد شبهات» اثر خود را متکفل پاسخ به شبهات وهابیت درباره جواز تاویل، جواز تقیه، جواز توسل به حق وجاه اولیا الهی و پاسخ به شبهه عمل نکردن شیعه به قرآن و در اقلیت بودن شیعه معرفی کرد و با تبیین معانی گوناگون تأویل از منظر مفسران شیعه واهل سنت، پیامدهای مخرب معرفتی واعتقادی ظاهر گرایی را مورد بحث قرار داد وتاکید کرد که جواز تاویل از منظر نصوص ومحکمات قرآن وسنت و براهین کلامی غیر قابل انکار است وانکار آن ، ناگزیر به انحرافات فکری و مذهبی و عقیده به تشبیه وتجسیم منجر می شود. 
وی سپس با اشاره به دیدگاه‌های موافقان و مخالفان جواز تأویل، به نقد دیدگاه مخالفان تأویل یعنی عموم ظاهرگرایان به ویژه وهابیت پرداخت و با اشاره به تأکید قرآن بر معانی تاویلی آیات« ... وما یعلم تأویله الاّ الله والرّاسخون فی العلم.» و روایات مثبته و شواهد بسیاری که در کلام مفسران ومتکلمان بزرگ اهل سنت وجود دارد، انکار جواز تاویل را به نوعی انکار آیات و روایات مثبته و مخالف دیدگاه اغلب مفسران دانست.
ارائه کننده نشست دربخش دیگری از سخنان خود به دفاع از مشروعیت وعقلانیت تقیه که دیگر از سر فصلهای موسوعه پاسخ به شبهات است پرداخت و تقیه را مستند به قرآن وسنت و عقل دانست و به این مطلب اشاره کرد که تقیه عقیده اختصاصی شیعه نیست و امری عقلانی و مشروع است وهمه مفسران و فقیهان مذاهب پنج گانه اسلامی آن را در چارچوب شرایطی که شرع اسلام معین کرده، جایز می دانند.
 نویسنده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شبهات وهابیت در خصوص انکار جواز توسل به حق وجاه اولیا به چگونگی پاسخ به این شبهه اشاره نمود. 
درانتهای نشست مؤلف به برخی از نقدهای مطرح شده در این جلسه پاسخ داد وپیشنهادهای مطرح شده را مفید وسازنده ارزیابی کرد. 
 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران