کعبه یادآور دو بت شکن تاریخ است +فیلم کعبه یادآور دو بت شکن تاریخ است +فیلم کعبه یادآور دو بت شکن تاریخ است +فیلم بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
کعبه یادآور دو بت شکن تاریخ است +فیلم کعبه یادآور دو بت شکن تاریخ است +فیلم کعبه یادآور دو بت شکن تاریخ است +فیلم کعبه یادآور دو بت شکن تاریخ است +فیلم کعبه یادآور دو بت شکن تاریخ است +فیلم

کعبه یادآور دو بت شکن تاریخ است +فیلم

کعبه، یادآور دو بت شکن بزرگ تاریخ یکی ابراهیم، قهرمان توحید و دیگری علی است که کعبه را از لوث بتها تطهیر نمود.

کعبه، یادآور دو بت شکن بزرگ تاریخ است: یکی ابراهیم، قهرمان توحید، که سازنده این بنای کهن توحیدی است، و دیگری علی (ع) که در فتح مکه، پای بر دوش پیامبر نهاد و کعبه را از لوث بتها تطهیر نمود.


کعبه، هم مبدا امامت است[میلاد علی (ع) در آن]و هم منتها و فرجام امامت است[تکیه گاه حضرت مهدی (عج) به کعبه هنگام ظهور].


 


در ادامه کلیپی زیبا را که توسط پایگاه اطلاع رسانی حج از تصاویر آرشیوی سال های قبل تهیه شده است ، میبینید:


  
مطالب مرتبط

نظرات کاربران