کعبه، مایه هدایت است +فیلم کعبه، مایه هدایت است +فیلم کعبه، مایه هدایت است +فیلم بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
کعبه، مایه هدایت است +فیلم کعبه، مایه هدایت است +فیلم کعبه، مایه هدایت است +فیلم کعبه، مایه هدایت است +فیلم کعبه، مایه هدایت است +فیلم

کعبه، مایه هدایت است +فیلم

هنگام طواف باید شانه ی چپ به سمت کعبه و شانه ی راست در جهت خلاف کعبه باشد، البته در این حالت ، بالطبع همه ی اعضای طرف چپ بدن به سمت کعبه بوده و به آن نزدیکتر خواهند بود.

هنگام طواف باید شانه ی چپ به سمت کعبه و شانه ی راست در جهت خلاف کعبه باشد ؛ که این حرکت دوّار چپ محور را نه گردش از چپ به راست می توان گفت نه گردش از راست به چپ. گردش به چپ و راست یا گردش از چپ به راست یا برعکس در جایی معنا دارد که گردش کننده ، حرکت خطّی ـ زاویه ای داشته باشد. یعنی دارای حرکت مستقیم همراه با تغییر جهت باشد. آنچه در طواف بر گرد کعبه وجود دارد ، حرکت شانه ی چپ به محوریّت کعبه است ؛ که البته در این حالت ، بالطبع همه ی اعضای طرف چپ بدن و از جمله قلب ، به سمت کعبه بوده به آن نزدیکتر خواهند بود.


 


در ادامه کلیپی زیبا را که توسط پایگاه اطلاع رسانی حج از تصاویر آرشیوی سال های قبل تهیه شده است، می بینید:


  


| شناسه مطلب: 101843
کعبه کلیپ طوافمطالب مرتبط

نظرات کاربران