عمران خان:
شیعیان پاکستان از الگوی مراجع تقلید ایران برای برگزاری عزاداری‌های محرم پیروی کنند. عمران خان:
شیعیان پاکستان از الگوی مراجع تقلید ایران برای برگزاری عزاداری‌های محرم پیروی کنند. عمران خان:
شیعیان پاکستان از الگوی مراجع تقلید ایران برای برگزاری عزاداری‌های محرم پیروی کنند. بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
عمران خان:
شیعیان پاکستان از الگوی مراجع تقلید ایران برای برگزاری عزاداری‌های محرم پیروی کنند. عمران خان:
شیعیان پاکستان از الگوی مراجع تقلید ایران برای برگزاری عزاداری‌های محرم پیروی کنند. عمران خان:
شیعیان پاکستان از الگوی مراجع تقلید ایران برای برگزاری عزاداری‌های محرم پیروی کنند. عمران خان:
شیعیان پاکستان از الگوی مراجع تقلید ایران برای برگزاری عزاداری‌های محرم پیروی کنند. عمران خان:
شیعیان پاکستان از الگوی مراجع تقلید ایران برای برگزاری عزاداری‌های محرم پیروی کنند.

عمران خان:
شیعیان پاکستان از الگوی مراجع تقلید ایران برای برگزاری عزاداری‌های محرم پیروی کنند.

نخست وزیر پاکستان خواستار برگزاری عزاداری های محرم در این کشور با پیروی از الگوی مراجع تقلید ایران شد و گفت: ماه محرم را در پیش داریم و باید در عزاداری ها توصیه های بهداشتی را جدی بگیریم تا مجدداً شاهد گسترش ویروس کرونا نباشیم.

«عمران خان» نخست وزیر پاکستان با اشاره به شیوع ویروس کرونا و فرارسیدن ماه محرم گفت: این ویروس در سراسر جهان قربانیان بسیاری گرفت ولی در پاکستان توانستیم با قرنطینه هوشمند، گسترش ویروس کرونا را کنترل کنیم.


نخست وزیر پاکستان افزود: کاهش تعداد بیماران کرونایی به این معنا نیست که می توانیم توصیه های بهداشتی را نادیده بگیریم بلکه رعایت توصیه های بهداشتی و فاصله اجتماعی هنوز هم یک اصل بسیار مهم است.


عمران خان گفت: ماه محرم را در پیش داریم و باید در عزاداری ها توصیه های بهداشتی را جدی بگیریم تا مجدداً شاهد گسترش ویروس کرونا نباشیم.


وی گفت: من مشاهده کرده‌ام که مراجع در ایران فتوا داده‌اند که عزاداری ماه محرم مانند سال‌های گذشته نخواهد بود و باید تدابیر بهداشتی برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا اتخاذ شود.


نخست وزیر پاکستان تاکید کرد: توقع داریم شیعیان پاکستان نیز از این الگو پیروی کنند و امیدواریم زمانی که ویروس کرونا از بین رفت، باز هم مجالس عزاداری مانند سال‌های گذشته برگزار شود.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران