نوزدهم محرم سال ۶۱ هجری؛ حرکت کاروان کربلا به سوی شام نوزدهم محرم سال ۶۱ هجری؛ حرکت کاروان کربلا به سوی شام نوزدهم محرم سال ۶۱ هجری؛ حرکت کاروان کربلا به سوی شام بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
نوزدهم محرم سال ۶۱ هجری؛ حرکت کاروان کربلا به سوی شام نوزدهم محرم سال ۶۱ هجری؛ حرکت کاروان کربلا به سوی شام نوزدهم محرم سال ۶۱ هجری؛ حرکت کاروان کربلا به سوی شام نوزدهم محرم سال ۶۱ هجری؛ حرکت کاروان کربلا به سوی شام نوزدهم محرم سال ۶۱ هجری؛ حرکت کاروان کربلا به سوی شام

نوزدهم محرم سال ۶۱ هجری؛ حرکت کاروان کربلا به سوی شام

در این روز اهل بیت سید الشهداء(ع) را از کوفه به سوی شام حرکت دادند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، مهمترین وقایع روز نوزدهم محرم سال ۶۱ هجری به قرار زیر است:


 
در این روز اهل بیت سید الشهداء(ع) را از کوفه به سوی شام حرکت دادند.


 


زنهای غیر هاشمیه از انصار امام حسین(ع) که در کربلا اسیر شدند با شفاعت اقوام وقبایلشان نزد ابن زیاد از قید اسیری خلاص شدند، وفقط زنهای هاشمیات برای اسارت به شام برده شدند. 

۱. الوقایع الحوادث: ج۴ص۱۱۴.
۲. ابصار العین فی انصار الحسین علیه السلام: ص۱۳۳.


| شناسه مطلب: 102400
اهل بیت حضرت زینبمطالب مرتبط

نظرات کاربران