علمای بحرین: ملت بحرین از خیانتکاران آل خلیفه مبرا است علمای بحرین: ملت بحرین از خیانتکاران آل خلیفه مبرا است علمای بحرین: ملت بحرین از خیانتکاران آل خلیفه مبرا است بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
علمای بحرین: ملت بحرین از خیانتکاران آل خلیفه مبرا است علمای بحرین: ملت بحرین از خیانتکاران آل خلیفه مبرا است علمای بحرین: ملت بحرین از خیانتکاران آل خلیفه مبرا است علمای بحرین: ملت بحرین از خیانتکاران آل خلیفه مبرا است علمای بحرین: ملت بحرین از خیانتکاران آل خلیفه مبرا است

علمای بحرین: ملت بحرین از خیانتکاران آل خلیفه مبرا است

علمای بحرین با صدور بیانیه‌ای با بیان اینکه «رژیم دیکتاتوری بحرین هیچ پیوندی با ملت بحرین ندارد» تاکید کردند که ملت‌های مسلمان از این خیانتکاران مبرا هستند.

علمای بحرین با صدور بیانیه ای عادی سازی روابط با رژیم سفاک و غاصب صهیونیستی را محکوم کردند.


در این بیانیه آمده است: خیانتکارانی که بدنبال عادی سازی روابط هستند و با دشمن خداوند و امت اسلامی توطئه می‌کنند، از ما نیستند و ما نیز از آنها نیستیم و از آنها تبری می جوییم.


این بیانیه در اشاره به رژیم بحرین افزود: این رژیم قلدر تنها به یک تماس تلفنی از ارباب آمریکایی خود نیاز دارد تا با خفت و خواری تمام نقش بردگی را ایفا کند.


به گفته علمای بحرین، رژیم مستبد بحرین دست در دست دشمن خداوند و دشمن امت اسلامی و عربی یعنی رژیم صهیونیستی خونریز و غاصب گذاشته است.


این علما تاکید کردند: نامشروع بودن این رژیم مستبد در بحرین و جدایی و گسست آن از اراده مردمی بر کسی پوشیده نیست و جای تعجب ندارد که مجالس صوری این رژیم با گستاخی کامل به سرعت جشن و پایکوبی کنند.


در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: اقدام رژیم بحرین در اعلام عادی سازی روابط با دشمن، ماهیت دیکتاتوری این رژیم را کاملا برملا ساخت که هیچ پیوندی با ملت بحرین ندارد.


این بیانیه تاکید کرد: ملت بحرین و امت اسلامی و عربی از همه این خیانکاران مبرا هستند.


علمای بحرینی افزودند: مسئله فلسطین یک مسئله عقیدتی و دینی و شرافتی است و با عزت و کرامت پیوند خورده است و تا زمانی که یک قطره خون در رگ‌های مسلمانان جاری است، جای سازشی در این زمینه وجود ندارد.


این علما تاکید کردند: ملت ما از زمان اشغال فلسطین تاکید کرده و امروز نیز تاکید می‌کند که در کنار برادران فلسطینی خود و همه مسلمانان و اعراب و آزادگان جهان در خندق و محور مقاومت و زیر پرچم "هیهات منا الذلة " قرار دارد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران