اطلاع نگاشت| شیوه‌های ترویج حجاب و مقابله با بدحجابی از منظر رهبر انقلاب
اطلاع نگاشت| شیوه‌های ترویج حجاب و مقابله با بدحجابی از منظر رهبر انقلاب
اطلاع نگاشت| شیوه‌های ترویج حجاب و مقابله با بدحجابی از منظر رهبر انقلاب
بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
اطلاع نگاشت| شیوه‌های ترویج حجاب و مقابله با بدحجابی از منظر رهبر انقلاب
اطلاع نگاشت| شیوه‌های ترویج حجاب و مقابله با بدحجابی از منظر رهبر انقلاب
اطلاع نگاشت| شیوه‌های ترویج حجاب و مقابله با بدحجابی از منظر رهبر انقلاب
اطلاع نگاشت| شیوه‌های ترویج حجاب و مقابله با بدحجابی از منظر رهبر انقلاب
اطلاع نگاشت| شیوه‌های ترویج حجاب و مقابله با بدحجابی از منظر رهبر انقلاب

اطلاع نگاشت| شیوه‌های ترویج حجاب و مقابله با بدحجابی از منظر رهبر انقلاب

در این اطلاع نگاشت گزیده‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره اهمیت موضوع حجاب و شیوه مقابله صحیح با بدحجابی مرور شده است.

خبرگزاری رسا گزیده‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره اهمیت موضوع حجاب را در قالب اطلاع نگاشت ارائه داده است.
در این اطلاع نگاشت گزیده‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره اهمیت موضوع حجاب، راهکار‌های ترویج آن و شیوه مقابله صحیح با بدحجابی مرور شده است.


طراح :محمد پورخان
مطالب مرتبط

نظرات کاربران