وصیت پیامبر خدا(ص) به امام على(ع) وصیت پیامبر خدا(ص) به امام على(ع) وصیت پیامبر خدا(ص) به امام على(ع) بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
وصیت پیامبر خدا(ص) به امام على(ع) وصیت پیامبر خدا(ص) به امام على(ع) وصیت پیامبر خدا(ص) به امام على(ع) وصیت پیامبر خدا(ص) به امام على(ع) وصیت پیامبر خدا(ص) به امام على(ع)

وصیت پیامبر خدا(ص) به امام على(ع)

اى على من تو را در باره خودت به چند خصلت سفارش میکنم و بر آنها مراقبت کن، (پیامبر در ادامه برای علی(ع) دعا می کند) خدایا یاری اش ده.

بخشی از مهمترین فرازهای وصیت پیامبر خدا(ص) به امام على(ع) بدین شرح است:

1- راستگو باش، هرگز از دهانت دروغى بیرون نیاید.
2- پرهیزگار باش، و هرگز خیانت نکن.
3- از خداوند بگونه ای بترس که گویا او را با چشم مى‌بینى.
4-از ترس خدا بسیار گریه کن، برای هر قطره اشک، هزار خانه در بهشت برایت ساخته مى‌شود.
5- مال و جانت را، نثار دینت کن.
6-به سنت و روش من در نماز و روزه و صدقه عمل کن.
(نماز پنجاه رکعت در روز؛ روزه، سه روز در ماه؛ اما صدقه به اندازه توان تا آنجا که گمان کنی اسراف کردی در حالی که اسراف نکردی)
7-بر تو باد به نماز شب و نماز ظهر (و این را سه بار تکرار می کنند)
8-بر تو باد به تلاوت قرآن،
9-بر تو باد به مسواک در هر وضویی،
10-بر تو باد به خوبی های اخلاق و اجتناب از بدی های اخلاق،
پس اگر به آنچه گفته شد عمل نکردی جز خودت احدی را ملامت مکن .


 


بحار الأنوار, جلد۷۴ , صفحه۶۸ 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران