وصیت پیامبر خدا(ص) به امام على(ع)

اى على من تو را در باره خودت به چند خصلت سفارش میکنم و بر آنها مراقبت کن، (پیامبر در ادامه برای علی(ع) دعا می کند) خدایا یاری اش ده.

بخشی از مهمترین فرازهای وصیت پیامبر خدا(ص) به امام على(ع) بدین شرح است:

1- راستگو باش، هرگز از دهانت دروغى بیرون نیاید.
2- پرهیزگار باش، و هرگز خیانت نکن.
3- از خداوند بگونه ای بترس که گویا او را با چشم مى‌بینى.
4-از ترس خدا بسیار گریه کن، برای هر قطره اشک، هزار خانه در بهشت برایت ساخته مى‌شود.
5- مال و جانت را، نثار دینت کن.
6-به سنت و روش من در نماز و روزه و صدقه عمل کن.
(نماز پنجاه رکعت در روز؛ روزه، سه روز در ماه؛ اما صدقه به اندازه توان تا آنجا که گمان کنی اسراف کردی در حالی که اسراف نکردی)
7-بر تو باد به نماز شب و نماز ظهر (و این را سه بار تکرار می کنند)
8-بر تو باد به تلاوت قرآن،
9-بر تو باد به مسواک در هر وضویی،
10-بر تو باد به خوبی های اخلاق و اجتناب از بدی های اخلاق،
پس اگر به آنچه گفته شد عمل نکردی جز خودت احدی را ملامت مکن .


 


بحار الأنوار, جلد۷۴ , صفحه۶۸ 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران