پیشرفته ترین گیتهای الکترونیکی - حرارتی خاورمیانه در ورودیهای حرم حضرت امام حسین (ع) پیشرفته ترین گیتهای الکترونیکی - حرارتی خاورمیانه در ورودیهای حرم حضرت امام حسین (ع) پیشرفته ترین گیتهای الکترونیکی - حرارتی خاورمیانه در ورودیهای حرم حضرت امام حسین (ع) بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
پیشرفته ترین گیتهای الکترونیکی - حرارتی خاورمیانه در ورودیهای حرم حضرت امام حسین (ع) پیشرفته ترین گیتهای الکترونیکی - حرارتی خاورمیانه در ورودیهای حرم حضرت امام حسین (ع) پیشرفته ترین گیتهای الکترونیکی - حرارتی خاورمیانه در ورودیهای حرم حضرت امام حسین (ع) پیشرفته ترین گیتهای الکترونیکی - حرارتی خاورمیانه در ورودیهای حرم حضرت امام حسین (ع) پیشرفته ترین گیتهای الکترونیکی - حرارتی خاورمیانه در ورودیهای حرم حضرت امام حسین (ع)

پیشرفته ترین گیتهای الکترونیکی - حرارتی خاورمیانه در ورودیهای حرم حضرت امام حسین (ع)

واحد مراقبتهای الکترونیکی حرم مطهر حضرت امام حسین (ع)، پنجاه گیت الکترونیکی – حرارتی را که پیشرفته ترین گیتهای الکترونیکی - حرارتی خاورمیانه محسوب می شوند در ورودیهای این حرم مطهر نصب کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج به نقل از آستان قدس حسینی (ع)، با نزدیک شدن به مراسم اربعین حسینی و با توجه به شیوع ویروس کرونا و رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی، بخش حفاظت حرم مطهر پنجاه گیت بازرسی الکترونیکی - حرارتی پیشرفته را در ورودیهای این حرم نصب کرده است.


رسول فضاله مسئول واحد مراقبتهای الکترونیکی با اعلام این خبر افزود: این گیتهای بازرسی دارای دوربینهای حرارتی است که می تواند درجه حرارت بدن انسان را تشخیص دهد و موارد مشکوک را شناسایی کند. همچنین این گیتها شمارش تعداد زائران را در ایام زیارت های میلیونی مشخص می کند.


وی ادامه داد: از این گیتهای نظارتی پس از پایان مراسم اربعین و بحران کرونا نیز استفاده و برنامه ای برای توسعه این گیتها تدوین خواهد شد.


مسئول واحد مراقبتهای الکترونیکی افزود: این بخش پیشرفته ترین سامانه کنترل و نظارت را در خاورمیانه در اختیار دارد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران