تصاویری از حضور زائران عمره گزار در روز گذشته تصاویری از حضور زائران عمره گزار در روز گذشته تصاویری از حضور زائران عمره گزار در روز گذشته بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
تصاویری از حضور زائران عمره گزار در روز گذشته تصاویری از حضور زائران عمره گزار در روز گذشته تصاویری از حضور زائران عمره گزار در روز گذشته تصاویری از حضور زائران عمره گزار در روز گذشته تصاویری از حضور زائران عمره گزار در روز گذشته

تصاویری از حضور زائران عمره گزار در روز گذشته

تعدادی از زائران و عمره گزاران صبح روز جمعه با حضور در مسجدالحرام و رعایت پروتکل های بهداشتی مناسک عمره مفرده را به جای آوردند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران