پویش حفظ موضوعی قرآن کریم حجاج آغاز به کار کرد پویش حفظ موضوعی قرآن کریم حجاج آغاز به کار کرد پویش حفظ موضوعی قرآن کریم حجاج آغاز به کار کرد بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
پویش حفظ موضوعی قرآن کریم حجاج آغاز به کار کرد پویش حفظ موضوعی قرآن کریم حجاج آغاز به کار کرد پویش حفظ موضوعی قرآن کریم حجاج آغاز به کار کرد پویش حفظ موضوعی قرآن کریم حجاج آغاز به کار کرد پویش حفظ موضوعی قرآن کریم حجاج آغاز به کار کرد

پویش حفظ موضوعی قرآن کریم حجاج آغاز به کار کرد

پویش حفظ موضوعی قرآن کریم با عنوان «چهل جرعه دعا» ویژۀ زائران حج تمتع به همت مدیریت برنامه و محصولات فرهنگی، معاونت فرهنگی حوزۀ نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت آغاز به کار کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، در سفر حج فرصت‎هایی وجود دارد که زائر خانۀ محبوب دست به آسمان بلند می‎کند و خداوند رحمان و رحیم را می‎خواند. چه زیبا و شیرین است با کلام خداوند کریم نیازهای خود را به درگاهش عرضه کنیم. 
برای نیل به این هدف، پویش حفظ و آشنایی با مفاهیم چهل دعای قرآنی با عنوان «چهل جرعه دعا» ویژۀ زائران حج تمتع برگزار می‎شود.


 


«هر هفته یک جرعه دعا» در کانال‌های ارتباط با زائران ارائه می شود.


 


برنامۀ هفتگی حفظ و آشنایی با آیات بدین شرح است:


 


هفتۀ اول: خیر دنیا و آخرت (سورۀ بقره آیۀ 2)


 


هفتۀ دوم:  استقامت در مسیر حق (سورۀ بقره، آیۀ250)


 


هفتۀ سوم: چشم‌پوشی از خطا (سورۀ بقره، آیۀ 286)


 


هفتۀ چهارم: نگرانی از تکلیف سنگین (سورۀ بقره آیۀ 286)


 


هفتۀ پنجم‌: نگرانی از امتحان خارج از طاقت (سورۀ بقره، آیۀ 286)


 


هفتۀ ششم: پناه بردن به خدا از انحراف قلب‌ها (سورۀ آل عمرن، آیۀ 8)


 


هفتۀ هفتم: آمرزش گناهان در پرتو ایمان (سورۀ آل عمران، آیۀ 16)


 


هفتۀ هشتم: طلب فرزند صالح (سورۀ آل‌عمران، آیۀ 38)


 


هفتۀ نهم: شهادت بر رسالت (سورۀ آل‌عمران، آیۀ 53)


 


هفتۀ دهم: غفران گناهان و طلب پایداری (سورۀ آل‌عمران آیۀ 147)


 


هفتۀ یازدهم: تفکر در غایت خلفت (سورۀ آل‌عمران، آیۀ 191)


 


هفتۀ دوازدهم: طلب خطاپوشی در پرتو ایمان (سورۀ آل‌عمران، آیۀ 193)


 


هفتۀ سیزدهم: پناه‌بردن به خدا از رسوایی روز جزا (سورۀ آل‌عمران، آیۀ 194)


 


هفتۀ چهاردهم: در زمرۀ شاهدان الهی (سورۀ مائده، آیۀ 83)


 


هفتۀ پانزدهم: رهایی از خسران (سورۀ اعراف، آیۀ 23)


 


هفتۀ شانزدهم: قرارنداشتن در زمرۀ ستمکاران (سورۀ اعراف، آیۀ 47)


 


هفتۀ هفدهم: درخواست صبر (سورۀ اعراف، آیۀ 126)


 


هفتۀ هجدهم: طلب بخشش برای خود و برادر دینی (سورۀ اعراف آیۀ 151)


 


هفتۀ نوزدهم: درخواست فرزندان اهل نماز (سورۀ ابراهیم، آیۀ 40)


 


هفتۀ بیستم:  غفران والدین (سورۀ ابراهیم، آیۀ 14)


 


هفتۀ بیست‌ویکم: آغاز و انجام کارها با نیکی (سورۀ إسراء، آیۀ80)


 


هفتۀ بیست‌ودوم: طلب رشد وتعالی (سورۀ کهف، آیۀ10)


 


هفتۀ بیست‌وسوم: آسانی کارهای مشکل (سورۀ طه، آیات 25-28)


 


هفتۀ بیست‌وچهارم: طلب افزایش دانش (سورۀ طه، آیۀ 114)


 


هفتۀ بیست‌وپنجم: درخواست فرزند (سورۀ انبیاء، آیۀ 89)


 


هفتۀ بیست‌وششم: طلب منزلگاه پربرکت (سورۀ مؤمنون، آیۀ 29)


 


هفتۀ بیست‌وهفتم: دوری از ستمکاران (سورۀ مؤمنون، آیۀ 94)


 


هفتۀ بیست‌وهشتم: طلب رحمت (سورۀ مؤمنون، آیۀ 109)


 


هفتۀ بیست‌ونهم: درخواست مغفرت و رحمت (سورۀ مؤمنون، آیۀ 118)


 


هفتۀ سی‌ام: برکناربودن از عذاب‌های سخت (سورۀ فرقان، آیۀ 65 و 66)


 


هفتۀ سی‌ویکم: درخواست همسر و فرزندان نیک (سورۀ فرقان، آیۀ 74)


 


هفتۀ سی‌ودوم: جهت کسب علم و حکمت (سورۀ شعرا، آیۀ 83)


 


هفتۀ سی‌وسوم: اعتراف به گناه و درخواست غفران (سورۀ قصص، آیۀ 16)


 


هفتۀسی‌وچهارم: نجات از ظالمین (سورۀ قصص، آیۀ 21)


 


هفتۀسی‌وپنجم: فرزند صالح و شکر نعمت (سورۀ احقاف، آیۀ 15)


 


هفتۀ سی‌وششم: دلی عاری از کینه نسبت به اهل ایمان (سورۀ حشر، آیۀ 10)


 


هفتۀسی‌وهفتم: نگرانی از فتنۀ کافران (سورۀ ممتحنه، آیۀ 5)


 


هفتۀسی‌وهشتم: کامل‌شدن نور ایمان (سورۀ تحریم، آیۀ 8)


 


هفتۀسی‌ونهم: خانه‌ای در بهشت (سورۀ تحریم، آیۀ 11)


 


هفتۀچهلم: طلب آمرزش برای اهل ایمان (سورۀ نوح، آیۀ 28)


 


برای دریافت اطلاعات تکمیلی به آدرس ذیل مراجعه شود:


 


http://mb.hajj.ir/fa/102590/
مطالب مرتبط

نظرات کاربران