تصاویری از این روزهای مسجدالحرام تصاویری از این روزهای مسجدالحرام تصاویری از این روزهای مسجدالحرام بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
تصاویری از این روزهای مسجدالحرام تصاویری از این روزهای مسجدالحرام تصاویری از این روزهای مسجدالحرام تصاویری از این روزهای مسجدالحرام تصاویری از این روزهای مسجدالحرام

تصاویری از این روزهای مسجدالحرام

پس از بیماری کرونا، هفته گذشته مسجدالحرام برای انجام عمره مفرده بازگشایی شد. تعداد محدود زائران با رعایت پروتکل های بهداشتی به انجام مناسک عمره مفرده می پردازند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران