تصاویری از فاصله گذاری اجتماعی در مسجدالحرام تصاویری از فاصله گذاری اجتماعی در مسجدالحرام تصاویری از فاصله گذاری اجتماعی در مسجدالحرام بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
تصاویری از فاصله گذاری اجتماعی در مسجدالحرام تصاویری از فاصله گذاری اجتماعی در مسجدالحرام تصاویری از فاصله گذاری اجتماعی در مسجدالحرام تصاویری از فاصله گذاری اجتماعی در مسجدالحرام تصاویری از فاصله گذاری اجتماعی در مسجدالحرام

تصاویری از فاصله گذاری اجتماعی در مسجدالحرام

رییس کل امور حرمین شریفین دستور خط کشی حیاط مسجدالحرام جهت حفظ فاصله گذاری اجتماعی را صادر کرد.


| شناسه مطلب: 103481
مسجدالحراممطالب مرتبط

نظرات کاربران