دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین:

آینده منطقه در گرو آمادگی برای شهادت است دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین:

آینده منطقه در گرو آمادگی برای شهادت است دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین:

آینده منطقه در گرو آمادگی برای شهادت است بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین:

آینده منطقه در گرو آمادگی برای شهادت است دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین:

آینده منطقه در گرو آمادگی برای شهادت است دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین:

آینده منطقه در گرو آمادگی برای شهادت است دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین:

آینده منطقه در گرو آمادگی برای شهادت است دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین:

آینده منطقه در گرو آمادگی برای شهادت است
دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین:

آینده منطقه در گرو آمادگی برای شهادت است

زیاد النخاله بر التزام جنبش جهاد به خط جهاد و مقاومت تأکید کرد و گفت: آینده منطقه در گرو سلاح مقاومت و آمادگی آن برای مبارزه و شهادت است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج به نقل از خبرگزاری حوزه، زیاد النخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین بر التزام جنبش جهاد به خط جهاد و مقاومت تأکید کرد و گفت: آینده منطقه در گرو سلاح مقاومت و آمادگی آن برای مبارزه و شهادت است.


وی اشاره کرد: یاد شهدا هیچ وقت از حافظه ما پنهان نمی شود و ما همگی جمع می شویم تا التزام و وفاداری خود را به خط مقاومت در جای جای فلسطین اعلام کنیم.


النخاله به خانواده های شهدا و خانواده شهید ابو العطا درود فرستاد و گفت: یک سال کامل از شهادت ابو العطا می گذرد، امّا همچنان تجاوز های دشمن یک لحظه هم ما را رها نکرده است و جنگنده های رژیم اشغالگر منزل شهید بهاء را هدف قرار داد و هم زمان منزل اکرم العجوری را در دمشق بمباران کرد.


دبیر کل جنبش جهاد اسلامی با بیان اینکه شهدا همه چیز را در مقابله با رژیم صهیونیستی که با زور و دشمنی  بذر آن را در وطن ما ریختند، ممکن ساختند، تأکید کرد: شهدا بر وحدت ملت فلسطین در امتداد فلسطین و تمامی مکان های مختلف تأکید می کنند.


شهدا به ملت خود زندگی، قدرت، عزّت و کرامت می بخشند


وی ادامه داد: به برکت خون شهدا ما دور هم جمع شدیم و این خون تأکید می کند که ما در مسیر پیروزی و برای فلسطین حرکت می کنیم. بهترین مرگ شهادت در راه خداوند است و ما در راه شهدا که به خداوند، فلسطین و قدس نزدیک تر است، قدم بر می داریم.


النخاله در پایان تصریح کرد: شهدا نمی میرند، بلکه در نزد خداوند زنده هستند و از روزی بهره مند می شوند و ملت خود زندگی، قدرت، عزّت و کرامت می بخشند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران