مسجدالحرام روزانه نظافت می شود+عکس مسجدالحرام روزانه نظافت می شود+عکس مسجدالحرام روزانه نظافت می شود+عکس بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
مسجدالحرام روزانه نظافت می شود+عکس مسجدالحرام روزانه نظافت می شود+عکس مسجدالحرام روزانه نظافت می شود+عکس مسجدالحرام روزانه نظافت می شود+عکس مسجدالحرام روزانه نظافت می شود+عکس

مسجدالحرام روزانه نظافت می شود+عکس

روزانه مسجدالحرام با حضور نیروهای خدماتی به طور سریع و دقیق نظافت می شود.


| شناسه مطلب: 103622
مسجدالحراممطالب مرتبط

نظرات کاربران