شیخ عیسی قاسم:

دولت های عربیِ همراه اسرائیل استاد وارونه کردن واقعیت‌ها هستند شیخ عیسی قاسم:

دولت های عربیِ همراه اسرائیل استاد وارونه کردن واقعیت‌ها هستند شیخ عیسی قاسم:

دولت های عربیِ همراه اسرائیل استاد وارونه کردن واقعیت‌ها هستند بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
شیخ عیسی قاسم:

دولت های عربیِ همراه اسرائیل استاد وارونه کردن واقعیت‌ها هستند شیخ عیسی قاسم:

دولت های عربیِ همراه اسرائیل استاد وارونه کردن واقعیت‌ها هستند شیخ عیسی قاسم:

دولت های عربیِ همراه اسرائیل استاد وارونه کردن واقعیت‌ها هستند شیخ عیسی قاسم:

دولت های عربیِ همراه اسرائیل استاد وارونه کردن واقعیت‌ها هستند شیخ عیسی قاسم:

دولت های عربیِ همراه اسرائیل استاد وارونه کردن واقعیت‌ها هستند
شیخ عیسی قاسم:

دولت های عربیِ همراه اسرائیل استاد وارونه کردن واقعیت‌ها هستند

رهبر نهضت اسلامی بحرین تاکید کرد: دولت هایی که روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی کردند پول، نیرو، دستگاه‌های اطلاعاتی، عالمان درباری و رسانه‌هایی دارند که استاد وارونه کردن واقعیت‌ها هستند.

به گزارش پایگته تطلاع رسانی حج، آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین در سخنرانی خود در نشست “ذلت تسلیم و خیانت به اهداف اسلامی” که به همت مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، تاکید کرد: دولت هایی که روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی کردند پول، نیرو، دستگاه‌های اطلاعاتی، عالمان درباری و رسانه‌هایی دارند که استاد وارونه کردن واقعیت‌ها هستند.


وی افزود: هدف اصلی از این اقدام شوم، وارد آوردن ضربات دردناک به بیداری امت و نهضت و مقاومت آن و بازگرداندن امت اسلامی به عقب در مسیر طولانی‌ای است که در راه بیداری، نهضت و اصرار بر مقاومت و استقلال بدان رسیده است.


وی افزود: ‌با وجود مخالفت امت اسلامی با عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی و حتی ورود به مذاکره با آن، اما این امر که بین تعدادی از کشورهای عربی و دشمن صهیونیستی در دایره سیاست رسمی و روابط دوجانبه و پروژه‌های مشترک اتفاق افتاد، بر امت تحمیل شد.


رهبر نهضت اسلامی بحرین خاطرنشان کرد: امت اسلامی، با اعتبارهای مادی ومعنوی گسترده‌ای که در اختیار دارد و با سابقه تمدنی اسلامی عظیم و عزم ایمانی‌ای که در خود دارد حتما می‌تواند به متجاوزان بفهماند که قدرت برتر است و هرگز شکست خورده میدان را ترک نخواهد کرد.


وی تاکید کرد: اگر یاران مقاومت از تمامی مذاهب اسلامی، برای مقابله با جنایت عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی اتفاق نظر داشته باشند و در این مسیر حرکت کنند و ندای یاری خواهی را در میان امت سر دهند، حتما ملت‌ها از پای نخواهند نشست.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران