۹ عامل مهم تربیت از منظر استاد‌شهید‌مرتضی مطهری ۹ عامل مهم تربیت از منظر استاد‌شهید‌مرتضی مطهری ۹ عامل مهم تربیت از منظر استاد‌شهید‌مرتضی مطهری بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
۹ عامل مهم تربیت از منظر استاد‌شهید‌مرتضی مطهری ۹ عامل مهم تربیت از منظر استاد‌شهید‌مرتضی مطهری ۹ عامل مهم تربیت از منظر استاد‌شهید‌مرتضی مطهری ۹ عامل مهم تربیت از منظر استاد‌شهید‌مرتضی مطهری ۹ عامل مهم تربیت از منظر استاد‌شهید‌مرتضی مطهری

۹ عامل مهم تربیت از منظر استاد‌شهید‌مرتضی مطهری

شهید مطهری می‌گوید: «انسان یک موجود عجیبی است. اشتباه است اگر ما خیال بکنیم فقط یک عامل در دنیا وجود دارد که انسان را اصلاح می‌کند. انسان قسمت‌های مختلفی دارد که هر قسمتش یک عامل اصلاح دارد.»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، در تعلیمات اسلامی به عوامل و استعداد‌هایی از انسان برای اصلاح نفس و تربیت اسلامی توجه شده است که رعایت این عوامل و پرورش آن‌ها به تربیت انسان ایده‌آل و مطلوب اسلام می‌انجامد. استاد‌شهید‌مرتضی مطهری طی جلسات متعدد خود در انجمن اسلامی پزشکان به شکلی مبسوط به این عوامل پرداخته و آن‌ها را در چندین جلسه به بحث و گفتگو گذاشته است. حاصل این بحث اکنون در نیمه دوم کتاب «تعلیم و تربیت در اسلام» به همت انتشارات صدرا به چاپ رسیده و در دسترس علاقه‌مندان و تشنگان راه حقیقت است.


 


عواملی که به انسان کمک می‌کنند ضمن شناخت کامل و جامع استعدادهایش، آن‌ها را چنان تربیت کند که عقل بر آنان حکمفرما و در پی آن تعادل برقرار شود. از نظر شهیدمطهری این عوامل عبارتند از:۱- عقل


۲- اراده


۳- عبادت


۴- مراقبه و محاسبه در امتداد عامل سوم یعن


۵- تفکر


۶- معاشرت با صالحان و حب اولیاءالله


۷- جهاد


۸- ازدواج


۹- کار


 


آنطور که شهید مطهری می‌گوید: «انسان یک موجود عجیبی است. اشتباه است اگر ما خیال بکنیم فقط یک عامل در دنیا وجود دارد که انسان را اصلاح می‌کند. انسان قسمت‌های مختلفی دارد که هر قسمتش یک عامل اصلاح دارد.» بر این اساس برای تربیت انسان باید وجوه مختلف انسان را در نظر گرفت؛ و به تبع در‌خصوص تربیت جامعه نیز باید ویژگی‌های آن را احصاء کرد و عوامل متناسب با آن را برگزید تا از تکیه بر یک عامل و برنامه‌ریزی فرهنگی و تربیتی تک عاملی دوری کرد.


 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران