نظافت روزانه مسجدالحرام+ عکس نظافت روزانه مسجدالحرام+ عکس نظافت روزانه مسجدالحرام+ عکس بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
نظافت روزانه مسجدالحرام+ عکس نظافت روزانه مسجدالحرام+ عکس نظافت روزانه مسجدالحرام+ عکس نظافت روزانه مسجدالحرام+ عکس نظافت روزانه مسجدالحرام+ عکس

نظافت روزانه مسجدالحرام+ عکس

روزانه مسجدالحرام با حضور نیروهای خدماتی به طور سریع و دقیق نظافت می شود.


| شناسه مطلب: 103808
مسجدالحراممطالب مرتبط

نظرات کاربران