زائران با ویلچر در مسجدالحرام+عکس زائران با ویلچر در مسجدالحرام+عکس زائران با ویلچر در مسجدالحرام+عکس بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
زائران با ویلچر در مسجدالحرام+عکس زائران با ویلچر در مسجدالحرام+عکس زائران با ویلچر در مسجدالحرام+عکس زائران با ویلچر در مسجدالحرام+عکس زائران با ویلچر در مسجدالحرام+عکس

زائران با ویلچر در مسجدالحرام+عکس

تعدادی از زائرانی که دچار بیماری یا محرومیت بودند با ویلچر اعمال عمره مفرده را در مسجدالحرام انجام دادند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران