برگزاری نماز جمعه در مسجد الاقصی+عکس برگزاری نماز جمعه در مسجد الاقصی+عکس برگزاری نماز جمعه در مسجد الاقصی+عکس بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
برگزاری نماز جمعه در مسجد الاقصی+عکس برگزاری نماز جمعه در مسجد الاقصی+عکس برگزاری نماز جمعه در مسجد الاقصی+عکس برگزاری نماز جمعه در مسجد الاقصی+عکس برگزاری نماز جمعه در مسجد الاقصی+عکس

برگزاری نماز جمعه در مسجد الاقصی+عکس

روز گذشته نماز جمعه در مسجد الاقصی علی رغم تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.


| شناسه مطلب: 104009
مسجد الاقصیمطالب مرتبط

نظرات کاربران