به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی؛

شماره ۳ دوفصلنامه «مطالعات سیاسی اسلام» منتشر شد به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی؛

شماره ۳ دوفصلنامه «مطالعات سیاسی اسلام» منتشر شد به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی؛

شماره ۳ دوفصلنامه «مطالعات سیاسی اسلام» منتشر شد بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی؛

شماره ۳ دوفصلنامه «مطالعات سیاسی اسلام» منتشر شد به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی؛

شماره ۳ دوفصلنامه «مطالعات سیاسی اسلام» منتشر شد به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی؛

شماره ۳ دوفصلنامه «مطالعات سیاسی اسلام» منتشر شد به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی؛

شماره ۳ دوفصلنامه «مطالعات سیاسی اسلام» منتشر شد به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی؛

شماره ۳ دوفصلنامه «مطالعات سیاسی اسلام» منتشر شد
به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی؛

شماره ۳ دوفصلنامه «مطالعات سیاسی اسلام» منتشر شد

سومین شماره دوفصلنامه علمی ـ تخصصی (انگلیسی) Islamic Political Studies به همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، سومین شماره دو فصلنامه علمی ـ تخصصی انگلیسی  Islamic Political Studies  «مطالعات سیاسی اسلام» منتشر و مقالات این شماره بر روی سامانه این نشریه به آدرس http: jips.isca.ac.ir نمایه گردید.


دوفصلنامه (مطالعات سیاسی اسلام) Islamic Political Studies در بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)؛ پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)؛ پایگاه استنادی سیولیکا (Civilica)، پرتال جامع علوم انسانی؛ کتابخوان همراه پژوهان (pajoohaan.ir) و پرتال نشریات دفتر تبلیغات اسلامی (http://journals.dte.ir) نمایه می‌شود.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران