کتاب واقع‌گرایی در علوم انسانی اسلامی منتشر شد کتاب واقع‌گرایی در علوم انسانی اسلامی منتشر شد کتاب واقع‌گرایی در علوم انسانی اسلامی منتشر شد بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
کتاب واقع‌گرایی در علوم انسانی اسلامی منتشر شد کتاب واقع‌گرایی در علوم انسانی اسلامی منتشر شد کتاب واقع‌گرایی در علوم انسانی اسلامی منتشر شد کتاب واقع‌گرایی در علوم انسانی اسلامی منتشر شد کتاب واقع‌گرایی در علوم انسانی اسلامی منتشر شد

کتاب واقع‌گرایی در علوم انسانی اسلامی منتشر شد

کتاب واقع‌گرایی در علوم انسانی اسلامی به قلم دکتر ابراهیم دادجو عضو هیات علمی گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی به زیور طبع آراسته شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، کتاب واقع‌گرایی در علوم انسانی اسلامی به قلم دکتر ابراهیم دادجو عضو هیات علمی گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه به زیور طبع آراسته شد.


در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:


تحقیق حاضر با اخذ، تحلیل و نقد زادت‌گرایی جدید و بازسازی نقاط ضعف معرفت‌شناسی و روش‌شناسی آن درصدد بازسازی کلی معرفت‌شناسی و روش‌شناسی با تکیه بر واقع‌گرایی قوی فلسفه اسلامی است. واقع گرایی مطلق و پیش‌رونده محصول این بازسازی است. واقع‌گرایی مطلق و پیش‌رونده تقریری واقع گرایانه و امروزین از بنیان‌های معرفت‌شناختی و روش‌شناختی علم و به تبع آن تقریری واقع‌گرایانه و امروزین از بنیان‌های معرفت‌شناختی و روش‌شناختی علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی است. واقع‌گرایی مطلق و پیش‌رونده نشان می‌دهد که از منظری واقع‌گرایانه علوم انسانی اسلامی به کدامین نحو و تا چه میزان و حدودی قابل تولید‌ند.


کتاب واقع‌گرایی در علوم انسانی اسلامی در چهار بخش به شرح زیر آراسته شده است:


بخش اول: واقع‌گرایی


بخش دوم: واقع‌گرایی مطلق و پیش‌رونده


بخش سوم: واقع‌گرایی در علوم انسانی اسلامی


بخش چهارم: غایت از واقع‌گرایی
مطالب مرتبط

نظرات کاربران