ملک سلمان وزیر حج و عمره عربستان را برکنار کرد ملک سلمان وزیر حج و عمره عربستان را برکنار کرد ملک سلمان وزیر حج و عمره عربستان را برکنار کرد بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
ملک سلمان وزیر حج و عمره عربستان را برکنار کرد ملک سلمان وزیر حج و عمره عربستان را برکنار کرد ملک سلمان وزیر حج و عمره عربستان را برکنار کرد ملک سلمان وزیر حج و عمره عربستان را برکنار کرد ملک سلمان وزیر حج و عمره عربستان را برکنار کرد

ملک سلمان وزیر حج و عمره عربستان را برکنار کرد

ملک سلمان، پادشاه عربستان طی حکمی محمد صالح بن طاهر بنتن، وزیر حج و عمره این کشور را برکنار و عصام بن سعد بن سعید را به عنوان سرپرست این وزارتخانه و وزیر مشاور در امور کابینه سعودی منصوب کرد.   

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج به نقل از خبرگزاری ها، ملک سلمان در ادامه عزل و نصب مقامات در این کشور، طی حکمی محمد صالح بن طاهر بنتن، وزیر حج و عمره را برکنار کرد و عصام بن سعد بن سعید را به عنوان سرپرست این وزارتخانه و وزیر مشاور در امور کابینه سعودی منصوب کرد.


طی حکم پادشاه عربستان علی بن سلیمان بن علی السعوی به عنوان رئیس دادگاه عالی اداری به جای ابراهیم بن سلیمان بن عبدالله الرشید، تعیین و عبدالهادی بن احمد بن عبدالوهاب المنصوری نیز از ریاست سازمان هوانوردی سعودی برکنار و به جای او عبدالعزیز بن عبدالله بن عبدالعزیز الدعیلج تعیین شد.


پادشاه عربستان همچنین ماهر عبدالرحمن بن ابراهیم القاسم را به عنوان معاون وزیر امور انسانی و توسعه اجتماعی تعیین و عبدالهادی بن احمد بن عبدالوهاب المنصوری را به عنوان معاون وزیر خارجه در امور اجرایی معرفی کرد.


در احکام جدید صادر شده همچنین سمیر بن عبدالله بن محمد الطبیب از سوی پادشاه سعودی به عنوان مشاور دبیرخانه کابینه عربستان تعیین شد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران